2011

Oprava cest v lesoparku na Homolce

18. 11. 2011 | Autor: Kováříková Martina, Ing.

V lesoparku na Homolce byla zahájena první etapa opravy stávajících cest.
Na základě projektu zpracovaného Ing. Klárou Cílkovou budou provedeny nové povrchy z tzv. minerálně zpevněného kameniva. Jedná se o obdobný povrch, který již byl na Homolce použit.

Horní obvodová cesta byla silně narušena díky opravám vodovodního potrubí.  

Rekonstrukce stezky, která směřuje k náměstí Milady Horákové, a dále cesty z parku směrem k dětskému hřišti, bude dokončena do konce května příštího roku. Součástí bude i osazení nových laviček, odpadkových košů a zbudování odpočívadel z přírodního lomového kamene.
Tato etapa bude stát téměř 2,3 milionu korun. Zda budou práce pokračovat, bude záviset na výši přidělených finančních prostředků v dalších letech.

V průběhu podzimu v prostoru lesoparku byly rozmístěny tabulky. Ty budou značit běžecké kondiční a tréninkové trasy v různých délkách a převýšeních. 

  

Město Plzeň