2011

Rekonstrukce Mikulášského náměstí

17. 10. 2011 | Autor: Hrdličková Hana , Ing.

Ve 41. týdnu letošního roku byly zahájeny práce na přesunu sousoší J. K. Tyla, které je v současné době umístěné v Lochotínském parku. Vlastní sochy byly odvezeny do dílny sochaře, kde v průběhu zimy proběhne jejich restaurování. Podstavec bude transportován přímo na Mikulášské náměstí.

 

Mikulášské náměstí v Plzni bylo založeno jako klasické parkové náměstí v roce 1902 jako velkorysá reprezentativní úprava. Postupem doby došlo k výrazným kompozičním změnám, ale především k postupnému rozpadu základního kompozičního prvku, dvouřadých lipových alejí po obvodu náměstí. Z tohoto důvodu byla připravena rekonstrukce Mikulášského náměstí jako další krok regenerace ploch zeleně v Plzni po letos dokončené Mlýnské strouze.

     

Návrh celkové obnovy Mikulášského náměstí, který zpracoval tým pod vedením Ing. arch. Hanzlíka, vychází z původní pravidelné dispozice náměstí, jež dá vyniknout významným budovám a přitom odpovídá současnému životnímu stylu. Ulice po obvodu jsou lemovány pěšími cestami s dvojitým lipovým stromořadím (jeho základní kostra se zachovala dodnes), za stromořadím vzniká vnitřní klidový prostor pro relaxaci. Projekt počítá s obnovou veškerých povrchů – dlažby a mlat, s novým veřejným osvětlením, s obnovou trávníků (pobytový trávník se závlahou), s novým mobiliářem a s obnovou stromořadí. V rámci obnovy náměstí by měly být odstraněny stromy se špatným zdravotním stavem a stromy provozně nebezpečné (hrozící pádem větších větví). Všechny odstraněné stromy budou nahrazeny novou výsadbou kvalitních listnatých stromů. Nově bude vysázena řada stromů mezi parkovacími místy v prodloužení Jablonského ulice, nová skupina stromů v cípu náměstí u zastávky MHD a čtyři řady okrasných třešní v centrální části. Vysázeno má být celkem 102 stromů. Všechny kvalitní stávající stromy na náměstí budou ponechány a při stavbě chráněny před poškozením dle příslušných norem. 

 

Město Plzeň získalo finanční dotaci z Operačního programu životní prostředí ČR Podpora regenerace urbanizované krajiny na obnovu vegetačních prvků (tj. trávníků, stromů, keřů) a mlatových povrchů v rámci  stavby Rekonstrukce Mikulášského náměstí.
Celkové náklady na realizaci stavby budou činit 36 mil. Kč včetně DPH.

V současné době je dokončena rekonstrukce komunikace v prodloužení Jablonského a Rubešovy ulice, včetně výsadby 40 ks alejových stromů. Celá stavba bude dokončena v roce 2012.   

 

Město Plzeň