2011

Rozšíření kamerového systému v Plzni

5. 4. 2011 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

Městský kamerový systém se v Plzni buduje od roku 1997. Dosud monitorovalo veřejná prostranství 31 kamer, od 1. dubna 2011 k nim přibylo dalších 14, z nichž většina nově instalovaných je umístěna v městském obvodu Plzeň 2 - Slovany.

V roce 2008 byla zahájena modernizace kamerového systému v Plzni. Došlo k přestavbě, respektive k vybudování nové struktury s využitím přenosů po městské informační síti. Systém je otevřený a libovolně konfigurovatelný, takže je možné v dosahu městské informační sítě připojit další kamery a klientská pracoviště.
 
Nové kamery získal městský obvod Slovany, kde jich bylo doposud minimum. Díky využití městské informační sítě bylo možno nainstalovat 13 kamer a zřídit 3 klientská pracoviště. Ta jsou na operačním oddělení státní policie v Nádražní ulici, na služebně městské policie v budově úřadu MO2 a na dispečinku PMDP, a.s. Čtrnáctá kamera je umístěna v Divadelní ulici.
 
V pořadí druhá etapa, která umožnila zvýšit počet kamer a vytvořit další klientská pracoviště, je součástí rozvoje městského kamerového systému. Finanční náklady na její realizaci představovaly necelých 11 milionů korun. Etapa byla předána do zkušebního provozu dne 31.3.2011.
 
Další etapa je rozpracována. Zatím je v provozu pět kamer, na třech z nich je poprvé využit bezdrátový přenos. Konečný počet kamer v této etapě bude 19. Přibudou i klientská pracoviště. Třetí etapa bude ukončena v roce 2013 a předpokládané výdaje budou v celkové částce 17 milionů korun. Většina kamer z této etapy bude v MO Plzeň 3 (Bory, Skvrňany).
 
Rozšíření kamerového systému bude pokračovat čtvrtou a pátou etapou, ve kterých dojde k dalšímu osazení kamer v městských obvodech Plzeň 4 (Doubravka) a Plzeň 1 (Lochotín) a instalaci klientských pracovišť na služebnách městské policie.
 
Původní analogová struktura městského kamerového systému fungovala v Plzni deset let. Měla ale omezené možnosti. Nahradila ji digitální technologie, která umožnila rozšíření systému. Cílem je, aby každá služebna městské policie měla k dispozici jen kamery svého obvodu. Všechny kamery jsou pak dostupné na centrálním pracovišti, kde pracuje městská policie společně se státní.
 

Ke 30. dubnu 2011 je v provozu 50 kamer a 6 klientských pracovišť.  

Číslo   Umístění                                         Etapa realizace
     1   Tylova - Skvrňanská   1
     2   Palackého - Jízdecká   1
     3   sady Pětatřicátníků - Solní   1
     4   U Zvonu   1
     5   náměstí Republiky - JV    1
     6   Smetanovy sady   1
     7   Klatovská - Americká   1
     8   Klatovská - U trati   1
     9   U Prazdroje - Sirková   1
   10   Americká - Sirková   1
   11   Americká - Prokopova   1
   12   Rokycanská - Masarykova   1
   13   Mikulášská - U trati   1
   14   Koterovská - Železniční   1
   15   Rokycanská - Jateční   1
   16   Průtah I/26 - sady 5.května   1
   17   Doudlevecká - U trati   1
   18   Lobezská - Železniční   1
   19   U Prazdroje - Šumavská   1
   20   náměstí Republiky - SZ   1
   21   Karlovarská - Lidická   1
   22   Karlovarská - alej Svobody   1
   23   Gerská - Studentská   1
   24   Plaská - Studentská   1
   25   Americká - Škroupova   1
   26   Americká - Pařížská   1
   27   Plaská - žel. zastávka Bolevec   1
   28   Klatovská - 17.listopadu   1
   29   Doudlevecká - Cukrovarská   1
   30   Úslavská - Habrmannova   1
   31   Americká – Anglické nábřeží   1
   32   nám. Milady Horákové - Nepomucká   2
   33   nám. Milady Horákové - Slovanská alej   2
   34   Slovanská - Strnadova   2
   35   Slovanská - Částkova   2
   36   Slovanská - Liliová   2
   37   Slovanská - Papírnická   2
   38   Okružní křižovatka Částkova - Lobezská    2
   39   Okružní křižovatka náměstí generála Píky   2
   40   Koterovská - Habrmannova   2
   41   Koterovská - Sladkovského   2
   42   Škoda sport park Malostranská   2
   43   Malostranská - Mostní   2
   44   Sušická - K Jezu   2
   45   Divadelní   2
   46   Martinská - Kopeckého sady   3
   47   Línská    3
   48   Litice, Klatovská - K Valše   3
   49   Malesice, Malesická náves   3
   50   Křimická - Vejprnická   3
 


Zdroj informací:  ing. Josef Brůha,  SVSMP

 

Město Plzeň