2011

Stezka v ulici 17. listopadu

23. 9. 2011 | Autor: Dyntarová Pavla, Ing.

Podél ulice 17. listopadu (na Borech blízko polikliniky) vede nově stezka pro chodce a cyklisty. Od křižovatky ulic 17. listopadu a Politických vězňů je směrem do Doudlevec nejprve jednosměrný pruh pro cyklisty, na něj navazuje tzv. "smíšená" stezka. Ta končí v křižovatce ulic Edvarda Beneše a Adélova. Okrajové úseky stezky mají nový povrch, střední část vznikla z dosavadního chodníku.

ulice 17. listopadu - nová stezka

Stezka je propojena s Arbesovou ulicí, na kterou navazuje stezka podél ulice Edvarda Beneše směrem k Chodskému náměstí. V budoucnu by stezka měla být prodloužena jednak ke Klatovské třídě a stezce v Sukově ulici, jednak podél ulice E. Beneše k existující smíšené stezce vedoucí na Tyršův most a do Českého údolí.

ulice 17. listopadu - nová stezka

Stavební úpravy a dopravní značení stezky pro chodce a cyklisty podél ulice 17. listopadu provedla Správa veřejného statku města Plzně.

ulice 17. listopadu - nová stezka

Provedené úpravy mají charakter dlouhodobého provizoria, v cílovém stavu má být celá komunikace přestavěna jako městský okruh Klatovská - Zborovská a komunikace pro chodce a cyklisty získají jinou, kvalitnější podobu.

Město Plzeň