2011

Pěstební opatření a dosadba dřevin v Borském parku

5. 12. 2011 | Autor: Kuták Petr, Ing.

V nejbližší době bude zahájena první etapa pěstebních opatření na dřevinách v historické části Borského parku podle projektu firmy Ing. Pavla Šimka – FLORART. Akce bude financována za podpory Státního fondu životního prostředí – operačního programu životní prostředí a Evropské unie – Evropského fondu pro regionální rozvoj (pro vodu, vzduch a přírodu).

Hlavním cílem projektu je stabilizovat pěstební stav vegetačních prvků bez nároku na změnu kompozice parku. Z porostů budou formou probírek odstraněny uhynulé, odumírající, poškozené, nebezpečné a konkurující dřeviny s důrazem na podporu perspektivních stromů vzniklých cestou přirozené obnovy. Dále budou ošetřeny perspektivní jednotlivé stromy v porostech a soliterní stromy na volných plochách. U vybraných jedinců bude proveden bezpečnostní a zdravotní řez – odstranění suchých, poškozených  a konkurujících větví, popřípadě budou v korunách instalovány bezpečnostní vazby. Součástí akce bude dosadba nových zajímavých dřevin v prostoru parku.


Pro realizaci již byla formou výběrového řízení vybrána odborná realizační firma PROSTROM Bohemia s.r.o. z Plzně. Probírky v porostech jsou vyznačeny oranžovým signálním sprejem.


Podle finančních možností zadavatele a přiznání příspěvku ze Státního fondu životního prostředí  budou realizovány další etapy pěstebních opatření v navazujícím Borském lesoparku.

vyznačení probírekodstraněnění nevhodných dřevin

výchova mladých porostůvyznačení probírky

Město Plzeň