2009

Celoplošná oprava ulice Lužní a K Točně

4. 2. 2009 | Autor: Kolařík Arnošt , Ing.

Celoplošná oprava ulice Lužní a K TočněK Točně - nový stav

V rámci stavby byla provedena celoplošná oprava povrchů vozovek, zpevnění stávajících vjezdů, nově byly provedeny chodníky po obou stranách ulice Lužní, v celém rozsahu oprav bylo provedeno odvodnění komunikací, nově bylo osazeno svislé dopravní značení, nově bylo provedeno veřejné osvětlení, v křižovatce Jahodová - K Točně byl nově zřízen zpomalovací prvek v podobě zvýšené křižovatkové plochy.

Původní stav

K Točně - původní stavK Točně - původní stavK Točně - původní stav

 

Nový stav

K Točně - nový stavK Točně - nový stav 

Zhotovitelem stavby byla f. ISKOM Plzeň,

celkové náklady činily 13,4 mil Kč

stavba byla dokončena 11/2008.

Město Plzeň