2009

Cyklistická stezka Plzeň Nová Hospoda - Valcha

6. 2. 2009 | Autor: Kolařík Arnošt , Ing.

V druhé polovině roku 2008 se realizovala cyklistická stezka, která propojila Novou Hospodu a Valchu.Cyklostezka Nová Hospoda - nový stav

Stezka je v celé délce vedena po lesních cestách. Část stezky v délce 350 m slouží pouze pro chodce a cyklisty, provedení je v šířce 3 m s prašným povrchem, na zbývající úsek v délce 1250 m je umožněn vjezd vozidel správce přilehlých lesních pozemků, provedení je v šířce 4 m s povrchem z penetračního makadamu s postřikem. Na stezku bylo požádáno o přidělení dotace ze SFDI.

Původní stav

Cyklostezka Nová Hospoda - původní stavCyklostezka Nová Hospoda - původní stavCyklostezka Nová Hospoda - původní stav

Nový stav

Cyklostezka Nová Hospoda - nový stavCyklostezka Nová Hospoda - nový stavCyklostezka Nová Hospoda - nový stav

Stavba stezky byla zahájena 12.8.2008 a dokončena 5.12.2008.
Zhotovitelem stavby byla firma SILBA s.r.o.

Celkové náklady stavby: 4.880.841,50 Kč
Dotace SFDI: 2.522.000,-Kč.

Město Plzeň