2009

Plán výstavby SSZ na křižovatce Rokycanská - Hřbitovní

16. 2. 2009 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

V prvním pololetí roku 2009 proběhne výstavba nového světelného signalizačního zařízení na křižovatce Rokycanská - Hřbitovní.

Rokycanská - Hřbitovní

Tato křižovatka dlouhodobě patří mezi plzeňské křižovatky s nejvyšší nehodovostí jak absolutní tak relativní (každý rokem se pravidelně umísťuje v „první desítce“ křižovatek s nejvyšším počtem dopravních nehod). Za posledních pět let zde byl při dopravních nehodách jeden člověk usmrcen, jeden člověk těžce zraněn a dvacet lidí zraněno lehce. Příčiny těchto nehod způsobuje několik faktorů, především nedodržování povolené rychlosti, vysoké intenzity dopravy (kritické je odbočení ze Hřbitovní ulice vlevo) a špatné rozhledové podmínky. Vybudováním SSZ by mělo dojít ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu a zlepšení současné situace.

SSZ bude připojeno k dopravní ústředně, dynamické řízení je navrženo v režimu „trvalé zelené“ v hlavním směru se všemi kolizními směry pouze na výzvu. V logice řízení budou zapracovány i požadavky od vozidel MHD, která budou vysílat rádiovými telegramy požadavky na prioritní projetí křižovatkou. Spuštění tohoto systému je vázáno na vybudování nového řídícího centra PMDP a.s., jehož realizace se předpokládá do konce roku 2009. Na výstavbu SSZ je vydáno pravomocné stavební povolení.

Město Plzeň