2009

Rekonstrukce Skupovy ulice

20. 2. 2009 | Autor: Hausdorf Milan, Ing.

Město Plzeň v současné době připravuje k realizaci další část rekonstrukce Skupovy ulice. Součástí stavby bude i dopravní napojení vnitrobloku Šimerovy ulice. Realizace má být zahájena v druhé polovině roku 2010. Celkové náklady stavby přesáhnou 20 mil. Kč.

Předmětem stavby bude výměna povrchů vozovek a chodníků, rekonstrukce zastávek MHD, vybudování cyklistické stezky a nových parkovacích stání. Součástí stavby bude oprava kanalizace, výměna vodovodu, úprava trakčního vedení, obnova veřejného osvětlení a dopravního značení a výsadba nových stromů.

Stávající zastávkové zálivy před OD Luna budou nahrazeny zastávkami v jízdních pruzích s nasvětleným přechodem děleným středním zvýšeným ostrůvkem (typ osvědčený např. u ZŠ Na Dlouhých v Doubravce). Nově vznikne jednosměrné propojení z parkoviště před domy Šimerova 5-11 do Skupovy ulice, což umožní snazší vyjíždění.

Podél vozovek bude umístěno celkem 55 parkovacích stání (30 v Skupově ulici a 25 ve vnitrobloku Šimerovy ulice), z toho 3 stání pro osoby tělesně postižené. Je to tedy zhruba dvojnásobek současného počtu.

V úseku budou kromě přechodu zřízena další místa pro přecházení. Celý dopravní prostor bude vybaven prvky pro orientaci osob nevidomých a slabozrakých (hmatné, varovné a signální pásy z reliéfní dlažby).

Realizace stavby bude probíhat ve 2 etapách při zachování provozu trolejbusů. V 1. etapě bude upravena severní část (zastávky MHD vč. napojení vnitrobloku Šimerovy ulice), ve 2. etapě jižní část. V každé z etap  bude umožněno odbavování cestujících MHD a vjezd na parkoviště u OD Luna.

Obr. č.1:  Výřez z dokumentace:

Rekonstrukce Skupova ul.

Město Plzeň