2009

Studentská ulice na Lochotíně - stezka pro chodce a cyklisty

7. 10. 2008 | Autor: Dyntarová Pavla, Ing.

Na nedávno dokončenou stezku podél Karlovarské a Gerské třídy navázala další stezka pro chodce a cyklisty s rozděleným provozem podél Studentské ulice.

Stezka vede od křižovatky Gerská x Studentská ke křižovatce s Krašovskou ulicí - je dlouhá cca 850 m. Stejně jako na Karlovarské byl i zde po obou stranách komunikace vymezen na asfaltovém chodníku jeden metr široký pruh pro cyklisty.

BBB studentska 2.JPG

Stezka se napojuje na již před několika lety realizovanou stezku směrem na Sylván, odkud je možné pokračovat po asfaltové polní cestě do Radčic. Nebo lze odbočit do Krašovské ulice a po ní dojet k prašným cestám na úbočí Krkavce.

BBB studentska 1.JPG

Značení navrhla a uhradila Správa veřejného statku města Plzně, vlastní realizaci provedla firma SILBA, s.r.o.

Město Plzeň