2009

Stavební úpravy ulice U Bachmače

2. 2. 2009 | Autor: Kolařík Arnošt , Ing.

SVSMP bude zajišťovat v r. 2009 stavební úpravy v ulici U Bachmače. Stavba bude realizována dle zpracované projektové dokumentace.U Bachmače - původní stav

Vlastní realizace povrchů komunikací bude provedena až po dokončené rekonstrukci vody, kanalizace a plynu, která je prováděna v současné době.
V rámci stavby bude proveden nový živičný povrch komunikace a nové povrchy chodníků ze zámkové dlažby.

U Bachmače - původní stavU Bachmače - původní stav

Předpokládané zahájení oprav povrchů je v 07/2009 a dokončení do 11/2009.

Zhotovitel stavby bude vybrán výběrovým řízením

Náklady se předpokládají ve výši 6 mil Kč.

Město Plzeň