2009

Stavební úpravy Žlutické ulice

20. 2. 2009 | Autor: Hausdorf Milan, Ing.

SVSMP v současné době připravuje k realizaci stavební úpravy Žlutické ulice v úseku od Remusu k Rabštejnské ul. Součástí stavby bude i bezprostředně navazující část Toužimské ulice. Stavba bude zahájena nejdříve pravděpodobně v roce 2011. Celkové náklady přesáhnou 20 mil. Kč.

Cílem stavby je zvýšit bezpečnost průjezdu vozidel při současném posílení kapacity parkování po obou stranách komunikace a zvýšit bezpečnost chodců.

Předmětem stavby bude výměna povrchů vozovek a chodníků, zvýšení počtu parkovacích míst, rekonstrukce veřejného osvětlení, úprava dopravního značení a výsadba stromů. V úsecích, kde to místní podmínky dovolí, budou stávající podélná stání nahrazena šikmými nebo kolmými. Stávající organizace provozu zůstane zachována, pouze obousměrný úsek bude od Toužimské ul. posunut až k vjezdu na velké parkoviště na západní straně ulice.

Pro zvýšení bezpečnosti provozu budou na dvou místech úseku zřízeny zvýšené křižovatkové plochy. Mezilehlá část bude navíc rozdělena zpomalovacím prahem. Bezpečné přecházení chodců přes vozovku bude na hranicích křižovatek s Toužimskou a Rabštejnskou ulicí zajištěno přechody pro chodce, v mezilehlých úsecích dopravně neznačenými místy pro přecházení. Tyto přechody budou řešeny bezbariérově a vybaveny signálními a varovnými pásy z reliéfní dlažby. Oba způsoby přecházení budou s výhodou kombinovány s výše uvedenými zpomalovacími prvky.

Realizace stavby bude probíhat ve čtyřech etapách. Úseky s obousměrným provozem budou prováděny za omezeného provozu, jednosměrný úsek po polovinách - vždy s plnou uzavírkou aktuální části stavby.

Obr. č.1:   Výřez z dokumentace:

Žlutická ulice   

Město Plzeň