2009

Dotace na údržbu cyklistických stezek

19. 2. 2009 | Autor: Dyntarová Pavla, Ing.

Město Plzeň připravuje na letošní rok dvě žádosti o dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury na údržbu cyklistických stezek.

První akcí je oprava stezky pro chodce a cyklisty se společným provozem na Slovanech na pravém břehu Radbuzy pod tenisovými kurty. Nový povrch bude opět asfaltový, šířka stezky zůstane 3m. Cena opravy převyšuje 1 mil. Kč, dotace - pokud bude udělena - by pokryla až 50% nákladů.

 

BBB doudlevce x.jpg

Druhá oprava stezky je naplánována v Zadních Skvrňanech podél ulic Vejprnická a Terezie Brzkové (úsek mezi křižovatkami s Lábkovou a Macháčkovou ulicí). Stávající stezka pro chodce a cyklisty s rozděleným provozem bude mít nový povrch: pás pro chodce ze zámkové dlažby a pás pro cyklisty z asfaltu. Náklady na opravu jsou odhadnuty na 4 mil. Kč, dotace by mohla představovat přibližně 25% celkové ceny.

 

BBB skvrnany.jpg

Termín pro podání žádostí o dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury na výstavbu a údržbu cyklistických stezek je 10. březen 2009. Podání žádosti musí schválit Zastupitelstvo města Plzně. Koncem dubna žádosti posoudí hodnotitelská komise a poté Výbor SFDI schválí poskytnutí dotace na vybrané akce. Koncem května bude výsledek zveřejněn. Příjemce dotace musí následně se SFDI uzavřít smlouvu, ve které jsou specifikovány podmínky poskytnutí dotace. Zadání těchto akcí je možno očekávat - v případě přiznání dotace - nejříve v srpnu 2009.

Obě akce připravila a bude zajišťovat Správa veřejného statku města Plzně.

Město Plzeň