2009

Oprava komunikace Ke Kačí Louži

4. 2. 2009 | Autor: Kolařík Arnošt , Ing.

Oprava komunikace byla provedena po položení sítí.Ke Kukačí louži - nový stav

V rámci stavby byl vybudován nový chodník, provedla se oprava povrchu komunikace, nové odvodnění komunikace, nové bezbariérové přechody pro chodce.

Původní stav

Ke Kukačí louži - původní stavKe Kukačí louži - původní stavKe Kukačí louži - původní stav

Nový stav

Ke Kukačí louži - nový stavKe Kukačí louži - nový stav

Zhotovitel stavby: GTB plus s.r.o.

Stavba byla dokončena do 12/2008.

Náklady stavby byly 4,2 mil Kč.

Město Plzeň