2009

Pěstební opatření v Lesoparku Ostende

3. 2. 2009 | Autor: Janský Stanislav , Ing.

Oddělení městských lesů Správy veřejného statku města Plzně v únoru a březnu 2009 realizuje část pěstebních opatření dle projektu kanceláře GeoVision, s.r.o. "Lesopark Ostende".

Cílem pěstebních opatření je postupná obnova přestárlých porostů při zachování cenných vitálních dřevin a doupných stromů, odstraňování nepůvodních dřevin a postupné vytvoření skupinovitě výběrného parkového lesa s přírodě blízkou dřevinou skladbou.
V této etapě oddělení městských lesů SVSMP odstraní na dvou maloplošných obnovních prvcích nepůvodní dřeviny borovici vejmutovku (0,18 ha) a smrk ztepilý (0,20 ha).

Vytěžené plochy budou v roce 2010 zalesněny dřevinami přirozené druhové skladby.

Město Plzeň