2009

Výměna technologie měnírna Bolevec

26. 9. 2008 | Autor: Haldová Vladislava

V rámci stavby bude realizována rekonstrukce rozvodny 22 kV a celková výměna stejnosměrné technologie ve stávajícím objektu měnírny Bolevec v Plzni, situované na ulici Kaznějovská č.o. 4 na pozemku p.č. 3616, k.ú. Bolevec.

Jedná se o výměny rozvodných skříní, nahrazení stávajících olejových traf v trafokobkách novými chlazenými vzduchem, výměnu hlásičů elektrické požární signalizace a s tím související stavební práce. Měnírna je koncipovaná jako tříjednotková, má 1 nadzemní a 1 podzemní podlaží.

měnírna Bolevec - původní stavměnírna Bolevec - původní stav

Zhotovitelem stavby je na základě výběrového řízení firma OHL ŽS, a.s., závod Železniční stavitelství, Brno.

Celkové náklady činí 42 mil. Kč.

Stavba bude dokončena v dubnu r. 2009.

Město Plzeň