2009

Rekonstrukce městského kamerového systému

19. 2. 2009 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

Městský kamerový systém (MKS), který je v majetku města Plzně, slouží ke sledování dopravy, veřejného pořádku a míst s potenciálním výskytem trestné činnosti, pomáhá při řízení dopravy, při zajišťování hromadných akcí na území města apod.

V současné době probíhá rozsáhlá rekonstrukce MKS. Stávající analogový systém byl budován průběžně od roku 1997 a postupně rozšiřován. Vzhledem k morální zastaralosti použité technologie byly práce na tomto systému ukončeny v roce 2007. Následně byla zahájena příprava obnovy a další výstavby MKS a jeho kompletní digitalizace. V první fázi byla v roce 2007 vypracována studie, která byla prezentována zástupcům městských obvodů, Městské policie, Policie ČR, Dopravních podniků atd.

Po jejím schválení bylo zadáno zpracování projektové dokumentace na 1.etapu, která obsahuje totální přestavbu jádra systému, tj. vybudování řídících serverů, úložiště dat pro nahrávání a ukládání videozáznamů, vybudování centrálního pracoviště a jednotlivých klientských pracovišť. Na nový systém budou v této etapě připojeny stávající kamery v celkovém počtu 31. Tato etapa bude ukončena do 30.4.2009, s nákladem cca 13 mil. Kč.

Nové kamery budou osazovány v dalších etapách. V letošním roce prioritně na území MO2, kde v rámci stávajícího MKS nebyly z technických důvodů dosud žádné kamery umístěny. Postupně budou zadávány projektové dokumentace na další etapy, následně bude probíhat jejich realizace. Klientská pracoviště, která budou mít přístup jen ke kamerám v rámci své působnosti, budou postupně zřizována na jednotlivých služebnách Městské policie a Policie ČR, počítá se i s umístěním na dispečinku PMDP a.s.

Harmonogram je zpracován zatím do roku 2011.

Město Plzeň