2009

Radobyčice-Podhájí, rekonstrukce ulic Jahodová, Lužní a Nad Úhlavou

25. 2. 2009 | Autor: Hausdorf Milan, Ing.

SVSMP připravuje v současné době k realizaci rekonstrukci ulic Jahodová, Lužní (západní část) a Nad Úhlavou (východní část) jako další etapu postupné obnovy komunikací v Radobyčicích-Podhájí. Zahájení stavby přichází v úvahu nejdříve v roce 2012. Celkové náklady stavby přesáhnou 15 mil. Kč.

Stavební uspořádání uličního prostoru komunikací bude vycházet z celkové koncepce dopravního řešení předmětné lokality. V ní jsou části ulic přilehlé k páteřní ul. V Podhájí řešeny jako komunikace obslužné (s chodníky nebo bez) a vnější části jako ulice obytné.

Ulice Nad Úhlavou bude s ohledem na umístění autobusové zastávky řešena s oboustrannými chodníky, východní část Jahodové ulice pak bez chodníků. Zpevněné povrchy budou vesměs dlážděné, výjimkou bude živičná vozovka v ulici Nad Úhlavou.

Předmětem úprav bude kopletní obnova konstrukcí s odvodněním napojeným do stávající kanalizace. Součástí stavby bude rekonstrukce  veřejného osvětlení a úprava vegetačních ploch.

V obytných ulicích budou u vjezdů na pozemky navržena parkovací stání. která v kombinaci s rozmístěním a tvarováním vegetačních ploch přispějí k regulaci průjezdu a zklidnéní provozu na komunikaci. Ve východní části Jahodové ulice (obslužná komunikace bez chodníků) bude odstavování vozidel umožněno na zpevněných plochách postranních vegetačních pásů. K tomuto účelu budou využity plastové zatravňovací tvárnice zelené barvy (řešení bylo realizováno již při opravě ul. K Točně).

 

Město Plzeň