2006

Sesuv po povodni v Rybářské ulici

27. 11. 2006 | Autor: Kolařík Arnošt , Ing.

Povodně letošního roku v Plzni měly mimo jiných škod dopad i na svah nad řekou Mží v Rybářské ulici. Vlivem zvýšené hladiny vody zde došlo k narušení svahu nad řekou a sesuvu půdy pod komunikací. Více

Vyhrazená stání pro osoby ZTP a ZTPP

14. 11. 2006 | Autor: Mrázová Michaela

Podle novely vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, platné od 1. července 2006 musí být vyhrazená stání… Více

Rekonstrukce tramvajové trati Slovanská alej

Rekonstrukce tramvajové trati Slovanská alej

6. 11. 2006 | Autor: Kolařík Arnošt , Ing.

V roce 2006 proběhla rekonstrukce tramvajové trati na Slovanské aleji v úseku nám. Milady Horákové - vozovna. Jedná se o první úsek tramvajové trati s travnatým krytem a s automatickým závlahovým systémem v Plzni. Více

Úpravy cest v jižní části Homolky

Úpravy cest v jižní části Homolky

23. 10. 2006 | Autor: Kolařík Arnošt , Ing.

V září letošního roku byla zahájena stavba spočívající v úpravách cest jižní části Homolky. Hlavním cílem stavby je povrchová úprava komunikace v ulici Za Homolkou a za druhé zpevnění komunikace pro pěší a cyklisty se společným… Více

Areál bývalého plzeňského výstaviště

23. 10. 2006 | Autor: Luhan Jiří

Po dlouhotrvajících jednáních města s nájemcem areálu plzeňského výstaviště - společností Pilsen Plaza, s.r.o., která probíhala prakticky od uzavření nájemní smlouvy (říjen roku 2002) a vyústila podpisem jejího dodatku v lednu roku… Více

Průběh prací 1. etapy regenerace travnatých ploch v Borském parku

Průběh prací 1. etapy regenerace travnatých ploch v Borském parku

16. 10. 2006 | Autor: Kuták Petr, Ing.

Od poslední informace o akci Správy veřejného statku "Regenerace travnatých ploch v Borském parku" již uběhly bezmála dva měsíce. Od té doby práce zdárně pokročily. Chtěli bychom vás opět aktuálně informovat, co je nového. Více

Změna ověřování sítí světelného signalizačního zařízení

2. 10. 2006 | Autor: Luhan Jiří

Od 1.10.2006 bylo ověřování inženýrských sítí světelného signalizačního zařízení (SSZ) v majetku města Plzně přemístěno do budovy SVSMP na adrese: Klatovská 10-12, 1. patro, dveře č. 120 Více

Obnova dětského hřiště "Jetelová"

Obnova dětského hřiště "Jetelová"

21. 9. 2006 | Autor: Hrdličková Hana , Ing.

V Plzni na Slovanech v Jetelové ulici bude v pondělí 25. září v 11.00 hodin slavnostně otevřeno dětské hřiště po celkové obnově. Důvodem, proč pracovníci oddělení urbanistické zeleně SVSMP přistoupili ke kompletní výměně herních prvků… Více

Zlepšení kvality vody Velkého boleveckého rybníka BIOMANIPULACE

20. 9. 2006 | Autor: Havelka Richard , Ing.

V roce 2006 byl po několika letech příprav spuštěn projekt biomanipulace na Velkém boleveckém rybníku. Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality vody v tomto největším a nejnavštěvovanějším rybníku v Plzni. Více

Plzeň získala stříbrnou medaili

Plzeň získala stříbrnou medaili

18. 9. 2006 | Autor: Hrdličková Hana , Ing.

V pátek 15.9.2006 proběhlo v německém městečku Bad Sackingen slavnostní vyhlášení výsledků soutěže evropských sídel v úpravě veřejných prostranství a květinové výzdobě ENTENTE FLORALE EUROPE. Více

Rekonstrukce křižovatky Gerská-Studentská

6. 9. 2006 | Autor: Vodička Miroslav

V červenci letošního roku byla zahájena rekonstrukce křižovatky ulic Gerská a Studentská v městské části Plzeň - Košutka. Hlavním cílem je vytvoření přestupního uzlu integrovaného systému městské hromadné dopravy s návazností na… Více

1. etapa regenerace travnatých ploch v Borském parku zahájena

1. 9. 2006 | Autor: Hrdličková Hana , Ing.

Na konci srpna byla zahájena regenerace centrální travnaté plochy v historické části Borského parku v Plzni. Spolu s opravou cest z přírodního materiálu to byla nejčastěji požadovaná úprava v anketě "Jak vidím Borský park". Více

Ošetření stromů proti klíněnce jírovcové v Plzni, 2006

27. 7. 2006 | Autor: Kuták Petr, Ing.

Začátkem června letošního roku (2006) provedla Správa veřejného statku Města Plzně – úsek lesů, zeleně a vodního hospodářství pokusný postřik několika stromů – jírovců proti hmyzímu škůdci klíněnce jírovcové. Více

Zkapacitnění křižovatky Klatovská x Borská x U Trati (Belánka)

21. 6. 2006 | Autor: Vokáč Petr

V jarních měsících roku 2006 byly provedeny úpravy světelné signalizace křižovatky K 120 Belánka spojené s nezbytnými stavebními úpravami. Jedná se o úpravu signálního plánu a změny organizace dopravy vedoucí ke zkapacitnění celé… Více

Změna provozních dob SSZ

19. 6. 2006 | Autor: Zátka Vladimír, Ing.

Ke konci měsíce dubna 2006 byly provedeny změny provozních dob světelných signalizačních zařízení (SSZ) na některých křižovatkách v Plzni. Účelnost řízení křižovatek světelnou signalizací byla posouzena podle skutečně zjištěných intenzit… Více

Město Plzeň