2006

Sesuv po povodni v Rybářské ulici

27. 11. 2006 | Autor: Kolařík Arnošt , Ing.

Povodně letošního roku v Plzni měly mimo jiných škod dopad i na svah nad řekou Mží v Rybářské ulici. Vlivem zvýšené hladiny vody zde došlo k narušení svahu nad řekou a sesuvu půdy pod komunikací.

Rybařská ul. - původní stavRybařská ul. - původní stav

Oprava byla zahájena na základě zpracovaného projektu v 07/2006 a dokončena byla v 10/2006. Komunikace byla zajištěna pomocí systému mikropilot, v hlavách mikropilot byla provedena železobetonová převázka. Tato převázka spojuje mikropiloty a zajišťuje vlastní svah.

Rybařská ul. - během stavbyRybařská ul. - během stavby

Zhotovitelem stavby byla firma POHL CZ, a.s. Celkové náklady této havarijní opravy činily 1,5 mil Kč.

Město Plzeň