2006

1. etapa regenerace travnatých ploch v Borském parku zahájena

1. 9. 2006 | Autor: Hrdličková Hana , Ing.

Na konci srpna byla zahájena regenerace centrální travnaté plochy v historické části Borského parku v Plzni. Spolu s opravou cest z přírodního materiálu to byla nejčastěji požadovaná úprava v anketě "Jak vidím Borský park".

Práce byly zahájeny odstraněním odumírajících hlohů. Následovat bude v prvním zářijovém týdnu skrývka ornice a terénní vyrovnání upravované plochy. Návštěvníci parku budou moci na kvalitní, zátěžový trávník vstoupit přibližně v červnu 2007, kdy drn již bude dobře prokořeněný a mladé rostliny nebudou poškozovány pohybem lidí.

Borský park byl založen v roce 1914 na ploše vojenského cvičiště. Tehdy se jednalo o cca 10 hektarů kolonád, alejových stromů, travnatých ploch a keřových skupin pravidelně rozmístěných podél osy kolmé na dnešní Klatovskou ulici. Při výstavbě sídliště na Borech v šedesátých letech minulého století došlo k rozšíření o nepravidelnou, krajinářskou úpravu lesoparku na svazích mezi sídlištěm (ulice Heyrovského) a řekou Radbuzou. V roce 2014 tedy uplyne 100 let od založení největšího a nejnavštěvovanějšího parku v Plzni. Tomu logicky odpovídá i stav jeho základních nosných prvků. Aleje hlohů, které tvoří základní, historickou kompozici, dožily. Jejich torza nenechají nikoho na pochybách, že je nutná jejich výměna. Mlatové cesty potřebují obnovit vrchní vrstu. Na mnoha místech díky pohybu pěších a cyklistů vystupují na povrch již jen nosné, štěrkové vrstvy.

Regenerace

To vše si uvědomili pracovníci SVSMP, kteří vykonávají správu těchto parkových ploch a začali se zabývat přípravou obnovy parku. Po dobrých zkušenostech spolupráce s veřejností na projektu "Park na přání", připravili tři pracovní setkání pod názvem "Jak vidím Borský park", jejichž výsledkem byly názory, přání a potřeby obyvatel v Borském parku. V anketě, která měla za cíl zjistit pořadí naléhavosti úprav jednotlivých částí a vybavenosti, jako nejdůležitější považovali návštěvníci regeneraci hlavní travnaté plochy a cest s přírodním povrchem. Druhá nejčastěji požadovaná změna bylo umístění dětského hřiště s dřevěnými herními prvky a hřiště se sportovními prvky.

Regenerace

Zdevastovaná centrální travnatá plocha je výsledkem jejího vysokého zatížení. Změna životního stylu s sebou přinesla i odlišné využití travnatých ploch. Rekreační sport, slunění i piknik na trávník do parku určitě patří. Tomu je však nutné přizpůsobit typ trávníku (způsob založení, vegetační vrstvy, složení travní směsi) a následně intenzitu údržby (počet sečí, přihnojování, provzdušňování a v neposlední řadě regulovanou zálivku). To vše zohlednila prováděcí dokumentace. Regenerace hlavní travnaté plochy byla rozdělena do dvou etap tak, aby návštěvníkům byla stále k dispozici alespoň část pro rekreační využití.

Regenerace

Realizace byla zahájena 29.8.2006 kácením dožilých hlohů. V prvním zářijovém týdnu začala skrývka vegetační vrstvy a bude následovat urovnání terénu. Vlastní práce by měly být dokončeny do prosince letošního roku. Vstup na nově založený trávník však bude návštěvníkům umožněn až po jeho důkladném prokořenění, což předpokládáme v červnu příštího roku. Po stabilizaci této plochy bude zahájena II. etapa, která by měla být dokončena nejdéle v prosinci 2007.

Související články

Obnova travnaté plochy v centrální části Borského parku dokončena

Obnova travnaté plochy v centrální části Borského parku dokončena

15. 10. 2007 | Autor: Kuták Petr, Ing.

Po zpřístupnění trávníku obnoveného v 1. etapě byla během letošního léta provedena také obnova druhé poloviny travnaté plochy v centrální části Borského parku. Práce byly dokončeny koncem září 2007. Více

Obnova Borského parku - jaro 2007

4. 4. 2007 | Autor: Kuták Petr, Ing.

Po mírné zimě přišlo příjemné jaro a zahradníkům nastalo období intenzivní činnosti. V Borském parku je možné opět pokračovat s pracemi spojenými s postupnou obnovou tohoto významného plzeňského místa odpočinku a relaxace.… Více

1. etapa regenerace travnatých ploch v Borském parku dokončena

1. etapa regenerace travnatých ploch v Borském parku dokončena

12. 12. 2006 | Autor: Kuták Petr, Ing.

První prosincové úterý proběhla přejímka dalších prací spojených s obnovou travnatých ploch v centrální části Borského parku. Více

Nový dětský koutek v Borském parku

Nový dětský koutek v Borském parku

4. 12. 2006 | Autor: Tolarová Irena, Ing.

V Borském parku bylo na konci listopadu dokončeno nové dětské hřiště určené našim nejmenším. Veselé dětské prvky nahradily původní, málo zábavné pískoviště. Více

Průběh prací 1. etapy regenerace travnatých ploch v Borském parku

Průběh prací 1. etapy regenerace travnatých ploch v Borském parku

16. 10. 2006 | Autor: Kuták Petr, Ing.

Od poslední informace o akci Správy veřejného statku "Regenerace travnatých ploch v Borském parku" již uběhly bezmála dva měsíce. Od té doby práce zdárně pokročily. Chtěli bychom vás opět aktuálně informovat, co je nového. Více

Ocenění pro trávník v Borském parku

Ocenění pro trávník v Borském parku

22. 9. 2008 | Autor: Tolarová Irena, Ing.

Obnova centrální travnaté plochy v Borském parku realizovaná po etapách od podzimu 2006 do jara 2008 získala ocenění v soutěži o nejlépe realizované sadovnické dílo "Park roku 2008". Více

Město Plzeň