2007

Obnova Borského parku - jaro 2007

4. 4. 2007 | Autor: Kuták Petr, Ing.

Po mírné zimě přišlo příjemné jaro a zahradníkům nastalo období intenzivní činnosti. V Borském parku je možné opět pokračovat s pracemi spojenými s postupnou obnovou tohoto významného plzeňského místa odpočinku a relaxace. Tento článek má za cíl seznámit čtenáře s dalšími novinkami.

V průběhu března byla provedena výměna odumírajících stromů a dosadba chybějících míst v alejích. Bylo pokáceno 9 havarijních stromů a místo nich bylo vysázeno celkem 19 nových lip.

dosadba stromů   dosadba stromů

Jakmile dovolilo počasí, proběhla příprava obnovené centrální plochy k osetí travním semenem. Došlo ke smykování povrchu, vysbírání kamenů a jemné modelaci terénu. 

smykování   vysbírání kamenů

4.dubna se při kontrolním dnu sešli zástupci investora (za SVSMP Ing. Irena Tolarová, Ing.Petr Kuták), projektanta (Doc. Pavel Šimek, Ing. Hamata) a realizační firmy (Ing. Aleš Kurz), aby zhodnotili stav po zimě a upřesnili další postup prací. 

kontrolní den   kontrolní den

Bylo konstatováno, že vše je v nejlepším pořádku - nově vysazené stromy raší, cesta je stabilní, zprovoznění a seřízení závlah proběhlo bez problémů, vše je tedy připraveno k finálnímu osetí. Podle počasí můžeme přibližně koncem dubna očekávat, že se centrální plocha pěkně zazelená. V první polovině léta bude v Borském parku provedeno ošetření stromů v alejích kolem cest. Bude proveden bezpečnostní a zdravotní řez (odtsranění suchých a poškozených větví). Během června nebo července bude zpřístupněna obnovená část centrální travnaté plochy a začne obnova zbývajícího středového trávníku.

Související články

Obnova travnaté plochy v centrální části Borského parku dokončena

Obnova travnaté plochy v centrální části Borského parku dokončena

15. 10. 2007 | Autor: Kuták Petr, Ing.

Po zpřístupnění trávníku obnoveného v 1. etapě byla během letošního léta provedena také obnova druhé poloviny travnaté plochy v centrální části Borského parku. Práce byly dokončeny koncem září 2007. Více

1. etapa regenerace travnatých ploch v Borském parku dokončena

1. etapa regenerace travnatých ploch v Borském parku dokončena

12. 12. 2006 | Autor: Kuták Petr, Ing.

První prosincové úterý proběhla přejímka dalších prací spojených s obnovou travnatých ploch v centrální části Borského parku. Více

Nový dětský koutek v Borském parku

Nový dětský koutek v Borském parku

4. 12. 2006 | Autor: Tolarová Irena, Ing.

V Borském parku bylo na konci listopadu dokončeno nové dětské hřiště určené našim nejmenším. Veselé dětské prvky nahradily původní, málo zábavné pískoviště. Více

Průběh prací 1. etapy regenerace travnatých ploch v Borském parku

Průběh prací 1. etapy regenerace travnatých ploch v Borském parku

16. 10. 2006 | Autor: Kuták Petr, Ing.

Od poslední informace o akci Správy veřejného statku "Regenerace travnatých ploch v Borském parku" již uběhly bezmála dva měsíce. Od té doby práce zdárně pokročily. Chtěli bychom vás opět aktuálně informovat, co je nového. Více

1. etapa regenerace travnatých ploch v Borském parku zahájena

1. 9. 2006 | Autor: Hrdličková Hana , Ing.

Na konci srpna byla zahájena regenerace centrální travnaté plochy v historické části Borského parku v Plzni. Spolu s opravou cest z přírodního materiálu to byla nejčastěji požadovaná úprava v anketě "Jak vidím Borský park". Více

Ocenění pro trávník v Borském parku

Ocenění pro trávník v Borském parku

22. 9. 2008 | Autor: Tolarová Irena, Ing.

Obnova centrální travnaté plochy v Borském parku realizovaná po etapách od podzimu 2006 do jara 2008 získala ocenění v soutěži o nejlépe realizované sadovnické dílo "Park roku 2008". Více

Město Plzeň