2006

Průběh prací 1. etapy regenerace travnatých ploch v Borském parku

16. 10. 2006 | Autor: Kuták Petr, Ing.

Od poslední informace o akci Správy veřejného statku "Regenerace travnatých ploch v Borském parku" již uběhly bezmála dva měsíce. Od té doby práce zdárně pokročily. Chtěli bychom vás opět aktuálně informovat, co je nového.

Shrnutá pláň byla pomocí laserového nivelačního přístroje urovnána - viz foto.

Informační ceduleNivelace plochy

Potom byla zahájena pokládka závlahového potrubí. Prováděcí firmu trochu potrápil půdní profil. Z důvodu výskytu velkého množství křemenitých valounů nešlo nasadit frézovou rýhovačku, ale výkop musel být provedene pomocí malých bagříků.  Do připravených rýh bylo uloženo více než kilometr plastových trubek tvořících několik závlahových sekcí - viz foto. V parku byla zřízena nová vodoměrná šachta, kde je závlaha napojena. Nedostačující tlak vody ve vodovodním řadu si vyžádal navýšení počtu sekcí. Naštěstí problém byl vyřešen a závlahový systém byl již provizorně odzkoušen - viz foto.

Pokládka potrubíZkouška závlah

V současné době je již zpět na plochu navezena dočasně shrnutá ornice a bylo provedeno vláčení pláně - viz foto. Byly vysbírány kameny a zbytky kořenů - viz foto. Upravené území bylo  oploceno pomocí dřevěných kůlů a ocelového pletiva, aby byl zamezen přístup lidí a psů. V nejbližší době se začne navážet rašelina a dolomitický vápenec, který bude zapraven do horizontu půdní frézou. Již jsou též objednány nové stromy - okrasné hlohy, které budou vysazeny, jakmile je školka dodá.

Vyhrabané kameníVláčení plochy

Při posledním kontrolním dnu bylo z několika důvodů (krajní agrotechnický termín, sedání půdy, riziko poškození trávníku při výsadbě stromů) odsouhlaseno provést osetí travním semenem až na jaře roku 2007.

Související články

Obnova travnaté plochy v centrální části Borského parku dokončena

Obnova travnaté plochy v centrální části Borského parku dokončena

15. 10. 2007 | Autor: Kuták Petr, Ing.

Po zpřístupnění trávníku obnoveného v 1. etapě byla během letošního léta provedena také obnova druhé poloviny travnaté plochy v centrální části Borského parku. Práce byly dokončeny koncem září 2007. Více

Obnova Borského parku - jaro 2007

4. 4. 2007 | Autor: Kuták Petr, Ing.

Po mírné zimě přišlo příjemné jaro a zahradníkům nastalo období intenzivní činnosti. V Borském parku je možné opět pokračovat s pracemi spojenými s postupnou obnovou tohoto významného plzeňského místa odpočinku a relaxace.… Více

1. etapa regenerace travnatých ploch v Borském parku dokončena

1. etapa regenerace travnatých ploch v Borském parku dokončena

12. 12. 2006 | Autor: Kuták Petr, Ing.

První prosincové úterý proběhla přejímka dalších prací spojených s obnovou travnatých ploch v centrální části Borského parku. Více

Nový dětský koutek v Borském parku

Nový dětský koutek v Borském parku

4. 12. 2006 | Autor: Tolarová Irena, Ing.

V Borském parku bylo na konci listopadu dokončeno nové dětské hřiště určené našim nejmenším. Veselé dětské prvky nahradily původní, málo zábavné pískoviště. Více

1. etapa regenerace travnatých ploch v Borském parku zahájena

1. 9. 2006 | Autor: Hrdličková Hana , Ing.

Na konci srpna byla zahájena regenerace centrální travnaté plochy v historické části Borského parku v Plzni. Spolu s opravou cest z přírodního materiálu to byla nejčastěji požadovaná úprava v anketě "Jak vidím Borský park". Více

Ocenění pro trávník v Borském parku

Ocenění pro trávník v Borském parku

22. 9. 2008 | Autor: Tolarová Irena, Ing.

Obnova centrální travnaté plochy v Borském parku realizovaná po etapách od podzimu 2006 do jara 2008 získala ocenění v soutěži o nejlépe realizované sadovnické dílo "Park roku 2008". Více

Město Plzeň