2006

Změna ověřování sítí světelného signalizačního zařízení

2. 10. 2006 | Autor: Luhan Jiří

Od 1.10.2006 bylo ověřování inženýrských sítí světelného signalizačního zařízení (SSZ) v majetku města Plzně přemístěno do budovy SVSMP na adrese:

Klatovská 10-12, 1. patro, dveře č. 120

Provozní hodiny pro veřejnost jsou pondělí a středa 8:00-11:00 a 12:00-15:30

Ověřování sítí SSZ tak nyní probíhá na stejném místě, jako ověřování sítí veřejného osvětlení. Kancelář v budově Klatovská 56 již sítě SSZ neověřuje.

Město Plzeň