2006

Areál bývalého plzeňského výstaviště

23. 10. 2006 | Autor: Luhan Jiří

Po dlouhotrvajících jednáních města s nájemcem areálu plzeňského výstaviště - společností Pilsen Plaza, s.r.o., která probíhala prakticky od uzavření nájemní smlouvy (říjen roku 2002) a vyústila podpisem jejího dodatku v lednu roku 2006, došlo následně k několika zásadním skutečnostem, které podstatným způsobem ovlivnily vzhled původního areálu.

Jednalo se především o:

  • odstranění veškerých staveb, vč. likvidace nabouraného materiálu,
  • vydání čtyř pravomocných stavebních povolení,
  • zahájení archeologického průzkumu na pozemku pro výstavbu víceúrovňového parkovacího objektu (naproti přes Pobřežní ulici),
  • vybudování zařízení staveniště,
  • zahájení zemních prací,
  • uzavření navazujících smluvních vztahů vyplývajících ze stavebního řízení a dále z vlastní nájemní smlouvy, resp. jejího dodatku,
  • zahájení prací spojených s revitalizací zeleně a vytvoření funkční plochy určené k relaxaci na pozemku za řekou Mží.

 

k datu 13.9.2006 vypadal areál takto:

 Areál

k datu 4.10.2006 vypadal areál takto:

Areál

 

 Očekávaný postup vyplývající z uzavřených smluvních vztahů města s nájemcem

 A) termín získání nepravomocného kolaudačního rozhodnutí na stavbu společenského centra pro volný čas je nejpozději do 15-ti měsíců ode dne nabytí právní moci stavebního povolení, tj. do 15. 11. 2007

B) termín revitalizace zeleně a vytvoření funkční plochy určené k relaxaci na pozemku za řekou Mží (mimo stavby na jejichž realizaci je třeba stavební povolení), je nejpozději do 28.2.2007; v případě staveb vyžadujících stavební povolení je termín získání nepravomocného kolaudačního rozhodnutí do 1 roka od nabytí právní moci příslušného stavebního povolení,

C) termín získání pravomocného kolaudačního rozhodnutí na stavbu víceúrovňového parkovacího objektu je nejpozději do 1.3.2008.

 

Práce na pozemku za řekou Mží:

Pozemek za řekou Mží

 

Pozemek pro vybudování víceúrovňového parkovacího objektu, kde probíhá archeologický průzkum

Pozemek pro víceúovňové parkoviště

Související články

Pokračování výstavby areálu Plaza Plzeň

25. 9. 2007 | Autor: Luhan Jiří

Aktuální stav výstavby areálu společenského centra pro volný čas v lokalitě bývalého plzeňského výstaviště, realizovaný investorem PILSEN PLAZA s.r.o. k datu 24.9.2007 nejlépe ilustrují následující fotografie. Více

Proměna areálu výstaviště

9. 1. 2007 | Autor: Luhan Jiří

Práce v bývalém areálu plzeňského výstaviště pokračují na jižních i na severních nemovitostech. V severní části areálu se již dokončuje zábavně relaxační park a v jižní části areálu se zakládá stavba budovy obchodně… Více

Město Plzeň