2006

Ošetření stromů proti klíněnce jírovcové v Plzni, 2006

27. 7. 2006 | Autor: Kuták Petr, Ing.

Začátkem června letošního roku (2006) provedla Správa veřejného statku Města Plzně – úsek lesů, zeleně a vodního hospodářství pokusný postřik několika stromů – jírovců proti hmyzímu škůdci klíněnce jírovcové.

Ošetřování stromů

Byl použit chemický přípravek Dimilin 48 SC, který inhibuje vývoj larev, ale nepůsobí na dospělý hmyz. Pro postřik byly vybrány pohledově exponované stromy v centrálních sadech kolem historického jádra (jírovcová alej v Kopeckého sadech před konzervatoří, mohutný jírovec před hotelem Continental, alej u Masných krámů). Cílem postřiku nebylo uchránit zcela stromy před napadením klíněnkou, ale zlepšit estetický stav dřevin, tedy zmírnit masové poškození a nepěkné zhnědnutí listů. Aplikace přípravku byla provedena pouze ze země na spodní část korun pomocí motorového zádového postřikovače. Dosah teleskopické tyče byl 6 m.

Koncem července byla provedena kontrola účinku postřiku. Bylo zjištěno, že se zastavil vývoj mladých larev a omezeně byl zaznamenán výskyt nových min. Bohužel přípravek nezabral na starší larvy, které zdárně dokončily vývoj,  zakuklily se a nyní se začínají líhnout noví dospělí motýlci. Též účinek Dimilinu je omezený a pravděpodobně v další letní generaci klíněnky budou stromy opětovně napadeny i na ošetřených plochách. Ukázalo se, že postřik Dimilinem dobře působí na mladé larvy, ale neúčinný je na dospívající larvy a kukly, proto je potřeba postřik aplikovat v době po nakladení vajíček nebo těsně po vylíhnutí larev. Též by bylo třeba postřik v létě opakovat. Problematické je ošetření horních částí korun, bez použití vysokozdvižné plošiny je to prakticky nemožné. Letošní deštivé a větrné období v době jarního kladení vajíček neumožnilo dobře načasovat termín postřiku, a proto výsledky nejsou zcela uspokojivé, nicméně byly získány další zkušenosti s touto metodou tlumení účinku žíru larev klíněnky jírovcové.

Ošetřování stromů

V ošetřování stromů proti klíněnce jírovcové budeme pokračovat i v příštích letech. Jak již bylo zmiňováno nejedná se o komplexní hubení tohoto škůdce, ale pouze se snažíme v rámci možností udržet alespoň spodní části korun jírovců na atraktivních místech co nejdéle zelené.

Město Plzeň