2006

Úpravy cest v jižní části Homolky

23. 10. 2006 | Autor: Kolařík Arnošt , Ing.

V září letošního roku byla zahájena stavba spočívající v úpravách cest jižní části Homolky. Hlavním cílem stavby je povrchová úprava komunikace v ulici Za Homolkou a za druhé zpevnění komunikace pro pěší a cyklisty se společným provozem ze západního konce ulice Za Homolkou směrem na stezku, která prochází od vodárny po jižním svahu Homolky.

Úprava zemního tělesaZemní práce

V ulici Za Homolkou, kde je výhledově připravena rekonstrukce, bude pouze provizorně zpevněna komunikace v šířce 3,5 m z vrstvy štěrku. Vlastní propojovací cesta parkem pro pěší a cyklisty je navržena v šířce 3 m s živičným krytem a provedením odvodnění této vozovky. Stavba by měla být dokončena do 12/2006. Celkové náklady byly vyčísleny výběrovým řízením na částku 1,4 mil. Kč. Zhotovitelem stavby je firma Plzeňské komunikace.

Město Plzeň