2006

Rekonstrukce křižovatky Gerská-Studentská

6. 9. 2006 | Autor: Vodička Miroslav

V červenci letošního roku byla zahájena rekonstrukce křižovatky ulic Gerská a Studentská v městské části Plzeň - Košutka. Hlavním cílem je vytvoření přestupního uzlu integrovaného systému městské hromadné dopravy s návazností na linkové autobusové spoje a oprava živičného povrchu silnic, který je především na ulici Studentská, ve směru od Karlových Varů, ve velmi špatném stavu.

Stavební úpravy jsou navrženy tak, aby došlo ke zvýšení bezpečnosti chodců na přechodech. Rozšíří se dopravní ostrůvky pro čekání chodců na přechodech přes ulici Studentská, zkrátí se přechody na tramvajové zastávky vedením kolmo na tramvajový pás a také se zvýší jejich počet vytvořením pěších tras z obou konců tramvajových nástupišť. Všechny trasy pro pěší budou řešeny bezbariérově a s ohledem na nevidomé chodce. Do budoucna se také počítá se souběžným vedením cyklistických tras.

Zastávka tramvaje ve směru z centra města bude přesunuta až za křižovatku a v úrovni obou tramvajových nástupišť se při krajích vozovky vybudují zastávkové zálivy pro autobusové spoje.

Nová autobusová zastávka na ulici Gerská

Z pohledu automobilové dopravy dojde také k jistým změnám. Na ulici Gerská, ve směru z centra města, se zvýší počet jízdních pruhů na čtyři přidáním jednoho pruhu v přímém směru. Pro vozidla jedoucí po ulici Studentská, ze směru od Karlových Varů, se zlepší podmínky při odbočování vpravo do centra rozšířením oblouku křižovatky, a tedy plynulejším nájezdem na ulici Gerská.

Stavební úpravy se dotknou i veřejného osvětlení, světelného signalizačního zařízení (dále jen SSZ) a parkových úprav v okolí křižovatky. SSZ bude doplněno výstražnými žlutými blikači na přechodech přes tramvajové pásy a všechno stávající vybavení SSZ se nahradí novým. Řízení křižovatky obstará modernější mikroprocesorový řadič C800V firmy Siemens.

Rekonstrukce obrub

Během rekonstrukce dojde k omezení snížením počtu jízdních pruhů a případným posunům zastávek MHD. Předpokládaný termín ukončení prací je listopad 2006.

Město Plzeň