Světelná signalizace

Zpráva o stavu SSZ v Plzni - bilance roku 2022

15. 2. 2023 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

• Rekonstrukce a modernizace

Z pohledu inovace technologií řadičů SSZ lze rok 2022 hodnotit jako nadprůměrný. V průběhu roku bylo instalováno pět nových řadičů Siemens sX a u jednoho řadiče proveden upgrade z C900 na C920ES. Nejedná se však o nové křižovatky, celkový počet SSZ v Plzni se nezměnil, ale o výměnu zastaralého vybavení na křižovatkách již dříve existujících. 

technologie řadiče, typ

mimo

C900

920ES

940ES

MR

MS

sX

celkem

provoz

54

15

16

1

1

11

98

0

Ve většině případů šlo o kompletní rekonstrukci včetně nových kabelů, sloupů i návěstidel. Používají se již výhradně 1W LED diody, typ řadiče sX v Plzni instalovaný už ani jiná svítidla nepodporuje. Na K524 U seřadiště – K dráze byla pak použita poslední dostupná sada pro jednoduchou přestavbu řadiče C900 na C920 s podporou 1W technologie. Tím se počet řadičů C920 v Plzni zvýšil na 15 kusů. Řadiče C940 se již dříve zastavily na čísle 16 a u obou typů se už nepředpokládá žádná další instalace.

Z pěti zmiňovaných řadičů byla na křižovatkách K116 Klatovská – Husova (u divadla), K117 Klatovská – Americká (u Práce) a K202 Vejprnická – Křimická provedena kompletní rekonstrukce, na K115 sady Pětatřicátníků – Prešovská a K316 Lidická – Majakovského pak byl pouze vyměněn řadič a návěstidla při zachování ostatní výbavy a kabeláže.

• Provozní technologie

31.12.2022

technologie svítidel:

preference MHD:

SSZ

klasické

LED

jen trolej.

jednotka

bez

v provozu

žárovky

230V

nízkoVolt

kontakty

v místě

sdílená

pref.

98

18

38

42

2

54

30

12

Nahrazení klasických žárovek úspornějšími LED-svítidly většinou souvisí s výše zmiňovanými akcemi. Odpovídající nízkonapěťová návěstidla 1W/24V byla instalována u všech nových řadičů sX i C920: K115, K116, K117, K202, K316 i K524.

Poslední nová rádiová jednotka pro preferenci vozidel MHD byla dodána s řadičem v roce 2020 jako 54. kus. Dále se jejich počet ve městě již nemění, pouze dochází k jejich přeskupení. Nově byla na K116 u divadla osazena jednotka z K106 Americká – Škroupova. Sdílená preference pak byla kromě ní rozšířena i na P35 přechod Lidická, K117, K316, K505 Slovanská – Liliová, K506 Slovanská – Částkova a K548 Slovanská – Modřínová. Pouhou optimalizací umístění stávajících jednotek ve smyslu maximálního využití jejich kapacity tak dochází k rozšiřování počtu SSZ s preferencí MHD, aniž by byl nutný nákup jednotek nových.

Všechny nově stavěné nebo rekonstruované křižovatky, pokud jimi procházejí cyklostezky, jsou již standardně osazovány smíšenými návěstidly chodec/cyklista. Tato návěstidla se dnes vyskytují na téměř polovině SSZ ve městě, stávají se jejich běžnou součástí a přestávají být fenoménem zasluhujícím nějakou speciální pozornost.

• Komunikace s dopravní ústřednou a ostatními prvky v síti 

SSZ

z toho

technologie připojení k ústředně

RSU

v provozu

připojeno

optika

kabel

kombi

GSM

nic

jednotky

98

96

53

3

34

6

2

22

S rozvojem městské optické sítě se podařilo dovést vlákno k dalším šesti řadičům. Na K116, K117, K119 Klatovská – Bendova a K604 Klatovská – 17.listopadu (nám. Míru) nahradila optika metalický kabel, na K615 E.Beneše – Samaritská a K672 Kaplířova – Dobřanská pak GSM modem.

Z rekonstruovaných SSZ pak K115 a K202 zůstaly na svém původním připojení, K316 byla kabelem připojena k nejbližšímu optickému uzlu. Již více než polovina řadičů ve městě tak ke komunikaci používá optické vlákno napřímo, další třetina pak alespoň na nějaké části své komunikační trasy.
Nadále zůstávají dva nepřipojené (resp. nepřipojitelné) řadiče, jejichž zastaralá technologie neumožňuje žádný ze stávajících způsobů komunikace. Tento stav napraví až jejich modernizace.

Relativně novým prvkem na poli komunikačních technologií SSZ, který se začíná v Plzni objevovat, jsou tzv. RSU jednotky (Roadsite unit). Jedná se o stacionární zařízení schopná za pomoci mezinárodně daného protokolu komunikovat s řadiči SSZ, s jednotkami ve vozidlech, s centrálou nebo i sama mezi sebou. Vzniká tím informační síť umožňující nejen přenos požadavků na preferenci MHD resp. IZS, ale i možnost doručit do patřičně vybavených vozidel informace o provozu, uzavírkách, stavu SSZ nebo nějaké nenadálé události, a to v reálném čase a relevantně pro danou lokalitu.
V Plzni začala instalace prvních RSU v roce 2020 zejména v souvislosti s novými řadiči. Až rok 2022 ale přinesl jejich masivnější rozšíření hlavně v okolí Bolevce, a to díky pilotnímu projektu „Modernizace systému řízení dopravy na SSZ Lidická – Plaská v Plzni“.

• Nejmodernější technologie v Plzni na Plaské

Město Plzeň spustilo nový způsob řízení dopravy na několika křižovatkách v úseku Lidická – Plaská. Cílem projektu je využít nejmodernější technologie pro efektivnější řízení provozu v západočeské metropoli. Systém umožní lépe reagovat na nejrůznější situace, jako jsou například dopravní sedla, špičky, dopravní nehody nebo jiná omezení ve vybrané oblasti. Nový systém, který by měl přispět k většímu komfortu řidičů i chodců, byl nasazen do zkušebního provozu během září 2022. Projekt realizují Správa veřejného statku města Plzně se Správou informačních technologií města Plzně.

Do projektu je zařazeno několik na sebe navazujících křižovatek, konkrétně jde o světelně řízené křižovatky v úseku K314 Lidická – alej Svobody až po křižovatku K321 Plaská – železniční zastávka Plzeň-Bolevec a dále křižovatky K333 Studentská – Komenského a K325 Na Sudech – Pod Stráží.

Informace, které instalovaná zařízení získají, jsou v reálném čase zpracovány a postoupeny dopravnímu systému, který na jejich základě vyhodnotí aktuální potřebu a upraví podle ní průjezd vozidel křižovatkami. Nezapomnělo se samozřejmě na preferenci MHD a integrovaného záchranného systému. Instalovány jsou také video-detektory pro zajištění detekce jednostopých vozidel. Měly by hlavně řešit dlouhodobý problém v oblasti řízení dopravy, kdy nejsou motocykly nebo cyklisté správně rozpoznáni stávajícími indukčními smyčkami a mají problém s nárokováním signálu VOLNO. Kromě této detekční funkce pak mohou některé plnit i funkci statistickou a informační. Nejen, že z nich lze odečíst intenzity vozidel v lokalitě, jsou také schopny podat zprávu o skladbě dopravního proudu v závislosti na čase a směru jízdy. A to právě včetně chodců, cyklistů a ostatních jednostopých vozidel.

Město Plzeň