Světelná signalizace

Ověření zelené vlny na Karlovarské

1. 9. 2014 | Autor: Grohmann Jan , Ing.

     Ve dnech 28.5. až 10.6. byl v průběhu celého dne proveden průzkum reálné průjezdnosti tahu Karlovarská - Gerská - Studentská. Cílem průzkumu bylo prověřit nastavení tzv. "zelené vlny" v reálném provozu při různých režimech řízení světelnou signalizací.
 
     Podmínky průzkumu a faktory ovlivňující koordinaci jsou podrobněji rozebrány v dokumentu, který je ke stažení níže pod článkem.
 
  
     Pro celý tah Karlovarská – Gerská – Studentská (viz. dokument Tabulka 1) bylo zjištěno, že průměrná doba jízdy je ve všech režimech řízení obdobná. Ve směru do centra města se pohybuje v rozmezí 4:30 až 5:00 minut, ve směru z centra se pohybuje v rozmezí 5:00 až 5:30 minut. Průměrné zdržení je ve všech režimech řízení rovněž obdobné. Ve směru do centra města je jeho hodnota cca 1 minuta, ve směru z centra cca 1,5 minuty.
 
     Průměrný počet zastavení na jednu jízdu je v rozmezí 2-3 z celkového počtu 9, pouze v kratším cyklu délky 80s ve směru ve směru z centra města je v rozmezí 3-4.
Obecně lze říci, že v cyklech délky 100s a 80s funguje na tahu Karlovarská, Gerská, Studentská koordinace SSZ v rámci možností poměrně dobře, a to v obou směrech.
 
 
     Pro část tahu po křižovatku Karlovarská – Gerská (viz. dokument Tabulka 2) bylo zjištěno, že průměrná doba jízdy je ve všech režimech řízení obdobná. Ve směru do centra města se pohybuje v rozmezí 2:45 až 3:10 minut, ve směru z centra se pohybuje v rozmezí 3:00 až 3:30 minut. Průměrné zdržení je ve všech režimech řízení rovněž obdobné. Ve směru do centra města je jeho hodnota cca 30 sekund, ve směru z centra cca 45 sekund.
 
     Průměrný počet zastavení na jednu jízdu je v rozmezí 1-2 z celkového počtu 7, pouze v kratším cyklu délky 80s ve směru ve směru z centra města je v rozmezí 2-3.
Obecně lze říci, že v cyklech délky 100s a 80s funguje na tahu Karlovarská, koordinace SSZ i přes silnou preferenci MHD dobře a to v obou směrech.

 

Soubory ke stažení:

Město Plzeň