Světelná signalizace

Ověření zelené vlny na Slovanské

7. 6. 2016 | Autor: Grohmann Jan , Ing.

Ve dnech 23. - 25.9 2015 a 6. - 8.4.2016 byl v průběhu celého dne proveden průzkum reálné průjezdnosti silničního tahu Mikulášská - Slovanská - Nepomucká, mezi ulicemi U Trati a Štefánikova. Cílem průzkumu bylo prověřit nastavení tzv. "zelené vlny" v reálném provozu při různých režimech řízení světelnou signalizací.

Podmínky průzkumu, jeho výsledky a faktory ovlivňující koordinaci jsou podrobněji rozebrány v dokumentu, který je ke stažení níže pod článkem.

Pro celý tah Mikulášská - Slovanská - Nepomucká bylo zjištěno, že doba jízdy se liší, pokud je SSZ řízeno v cyklu 60 nebo 80 vteřin. Ve směru z centra města se pohybuje v rozmezí 7:30 až 8:00 minut při řízení v cyklu 60 vteřin, a v rozmezí 8:00 až  8:40 minut při řízení v cyklu 80 vteřin. Ve směru do centra je pak v rozmezí 9:00 až 10:00 minut v cyklu 60 vteřin, resp. 8:00 až 9:00 minut při cyklu 80 vteřin.

Podobně i průměrné zdržení se liší podle cyklu řízení: ve směru z centra města to jsou cca 2 minuty (cyklus 60), resp. 1:30 min. (cyklus 80),  ve směru do centra pak 3:30, resp. 2:20 min.

A stejně tak i průměrný počet zastavení na jednu jízdu ... ve směru z centra vychází na 5,1, resp. 4,25 zastavení z 12 možných. Ve směru do centra pak 4,9, resp. 4,2 zastavení z 13 možných.

Obecně lze říci, že průjezd koordinovaným tahem Mikulášská, Slovanská, Nepomucká není příliš plynulý. Tento stav je ovlivněn především stavebním uspořádáním této městské třídy (velký počet a vzdálenosti křižovatek). Rovněž intenzita provozu ve špičkových obdobích neumožňuje udržovat optimální rychlost dopravního proudu. Dále zatím z technologických důvodů neexistuje vazba všech SSZ v úseku. Přesto hodnota průměrného celkového zdržení nikdy nepřesáhla 4 minuty a většinou se pohybuje okolo 2 minut na jednu jízdu.

Soubory ke stažení:

Související články

Ověření zelené vlny na Karlovarské

1. 9. 2014 | Autor: Grohmann Jan , Ing.

Ověření průjezdu tahu Karlovarská - Gerská - Studentská v různých režimech řízení SSZ Více

Ověření zelené vlny na Klatovské

10. 10. 2014 | Autor: Grohmann Jan , Ing.

Ověření průjezdu úseku Sady Pětatřicátníků - Dobrovského v různých režimech řízení SSZ Více

Ověření zelené vlny na Rokycanské

31. 3. 2015 | Autor: Grohmann Jan , Ing.

Ověření průjezdu tahu Tyršova - U Prazdroje - Rokycanská v různých režimech řízení SSZ Více

Město Plzeň