Světelná signalizace

Ověření zelené vlny na Klatovské

10. 10. 2014 | Autor: Grohmann Jan , Ing.

 Po ohlasech na článek Ověření zelené vlny na Karlovarské zveřejňujeme i výsledky staršího průzkumu, který v roce 2013 podobným způsobem ověřil situaci na Klatovské třídě.

 Ve dnech 26.6. až 27.6. 2013 byl v průběhu celého dne proveden průzkum reálné průjezdnosti tahu Klatovská, od sadů Pětatřicátníků po křižovatku s ulicí Dobrovského. Cílem průzkumu bylo prověřit nastavení tzv. "zelené vlny" v reálném provozu při různých režimech řízení světelnou signalizací.

Podmínky průzkumu a faktory ovlivňující koordinaci jsou podrobněji rozebrány v dokumentu, který je ke stažení níže pod článkem.

Opakovaným průjezdem vozidla a měřením časů v pohybu i v klidu byl testován hlavní tah po Klatovské. Za pomoci záznamu městského kamerového systému pak byly hodnoceny vedlejší směry na křižovatkách Klatovská - Americká a Klatovská - Borská.

Ze šesti zkoumaných situací na Klatovské vychází nejlépe směr sady Pětatřicátníků – Dobrovského při cyklu délky 100 vteřin. Zde je průměrná doba jízdy 2:20 min, průměrné zdržení na jednu jízdu dokonce pouhých 12 vteřin, průměrný počet zastavení 0,67 tj. méně než jednou z celkového počtu sedmi křižovatek. V tomto režimu řízení jsme zaznamenali 5x čistý průjezd celého úseku z celkového počtu 12 jízd!

Obecně lze říci, že v cyklech délky 100 a 80 vteřin funguje na Klatovské třídě koordinace SSZ při slabém provozu velmi dobře, a to v obou směrech.

Při řízení SSZ v cyklech délky 70 vteřin je koordinace na Klatovské třídě horší, ale i v tomto případě je průměrné zdržení na jeden průjezd do 60 vteřin ve směru do centra a do 90 vteřin ve směru z centra.

Ohledně vedlejších směrů lze obecně říci, že při řízení pomocí SSZ klesá průměrné zdržení spolu s délkou cyklu. V cyklech délky 100 vteřin je průměrné zdržení z vedlejších směrů logicky největší, zatímco v cyklech délky 70 vteřin nejmenší.

Na křižovatce Klatovská – Americká je rozdíl v rozmezí 10-14 vteřin, na křižovatce Klatovská – Borská pak v rozmezí 31-32 vteřin. V cyklu 70 vteřin je tedy průměrné zdržení na bočních ramenech zhruba poloviční !
Tato zjištění potvrzují skutečnost, že zlepšení jednoho parametru je vykoupeno zhoršením parametru jiného. Konkrétně lepší průjezdnost hlavního tahu v delších cyklech znamená prodloužení čekacích dob na bočních vjezdech.
 
U průměrného počtu čekajících vozidel je v kratších cyklech hodnota nižší s výjimkou levého odbočení z Klatovské do Americké, kde je průměrná hodnota ve všech cyklech zhruba 3 vozidla na cyklus.

Soubory ke stažení:

Související články

Ověření zelené vlny na Karlovarské

1. 9. 2014 | Autor: Grohmann Jan , Ing.

Ověření průjezdu tahu Karlovarská - Gerská - Studentská v různých režimech řízení SSZ Více

Město Plzeň