Světelná signalizace

Ověření zelené vlny na Rokycanské

31. 3. 2015 | Autor: Grohmann Jan , Ing.

     Ve dnech 8.1. až 28.1.2015 byl v průběhu celého dne proveden průzkum reálné průjezdnosti tahu Tyršova - U Prazdroje - Rokycanská. Cílem průzkumu bylo prověřit nastavení tzv. "zelené vlny" v reálném provozu při různých režimech řízení světelnou signalizací. S přihlédnutím k nižší intenzitě dopravy v zimních měsících byl pak ve dnech 28.4. a 12.5. proveden doplňující průzkum za účelem srovnání.
 
     Podmínky průzkumu, jeho výsledky a faktory ovlivňující koordinaci jsou podrobněji rozebrány v dokumentu, který je ke stažení níže pod článkem.
 
  
     Pro celý tah Tyršova - U Prazdroje - Rokycanská  bylo zjištěno, že průměrná doba jízdy je ve všech režimech řízení obdobná. Ve směru do centra města se pohybuje v rozmezí 6:35 až 6:50 minut, ve směru z centra se pohybuje v rozmezí 6:20 až 7:10 minut.
  
     Průměrné zdržení je ve všech režimech řízení rovněž obdobné. Ve směru do centra města je jeho hodnota cca 1,5 minuty, ve směru z centra ráno a dopoledne cca 1 minuta, odpoledne cca 1,5 minuty.
  
    Průměrný počet zastavení na jednu jízdu  ve směru do centra vychází na 3 v ranní špičce, 2,3 v dopoledním provozu a 2 zastavení v odpolední špičce. Ve směru z centra města jsou pak hodnoty 1,6 ráno, 1,5 dopoledne a 3 odpoledne.
   

    Doplňující průzkum pak ukázal, že zatímco ve směru do centra jsou hodnoty všech sledovaných ukazatelů na přibližně stejné úrovni, nastává mírné zhoršení situace při vyšší intenzitě vozidel v odpolední špičce ve směru z centra. Průměrný počet zastavení zůstává na  hodnotě 3, ale průměrná doba jízdy je o 30 s delší při průměrném zdržení 2,25 minuty. Delší jízdní doba je způsobená hlavně intenzivním provozem v ulici U Prazdroje v úseku Šumavská – Jateční, kde není možný plynulý průjezd a v několika případech byla křižovatka projížděna až na druhý nebo dokonce třetí signál volno.

   Obecně lze říci, že koordinace na tahu Tyršova - U Prazdroje - Rokycanská funguje v rámci možností lokalitou daných. Faktory, které ji negativně ovlivňují, nelze nějakým jednoduchým nastavením ani eliminovat, ani výrazně změnit.

 

  
     
 

 

Soubory ke stažení:

Související články

Ověření zelené vlny na Karlovarské

1. 9. 2014 | Autor: Grohmann Jan , Ing.

Ověření průjezdu tahu Karlovarská - Gerská - Studentská v různých režimech řízení SSZ Více

Ověření zelené vlny na Klatovské

10. 10. 2014 | Autor: Grohmann Jan , Ing.

Ověření průjezdu úseku Sady Pětatřicátníků - Dobrovského v různých režimech řízení SSZ Více

Město Plzeň