Světelná signalizace

Koordinace signalizovaných křižovatek v Plzni

23. 5. 2011 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

Systém řízení dopravy světelnou signalizací představuje dosti složitou problematiku, zejména tam, kde je velká hustota světelných signalizačních zařízení a velké intenzity dopravy. To je i případ Plzně. Pro pochopení základních zásad vytváření koordinace je připraven rozsáhlejší materiál, členěný do následujících částí:

  1. Úvod
  2. Teoretický základ
  3. Ukázky skutečných koordinovaných tahů
  4. Současný stav systému řízení v Plzni
Věříme, že materiál pomůže pochopit zákonitosti, možnosti i limity návrhu SSZ. V každém případě uznáváme, že je stále co zlepšovat a také se o to snažíme. Jsme vděčni za konkrétní podněty, které pomáhají systém SSZ zlepšit - můžete je posílat na mailovou adresu SVSMP.

Materiál v plném znění je dostupný zde: Koordinace řízení.pdf

Město Plzeň