Světelná signalizace

Městský kamerový systém – stav k 31. 12. 2023

3. 1. 2024 | Autor: Brůha Josef, Ing.

V roce 2023 zajišťovala Správa veřejného statku města Plzně pokračování realizace akce, jejímž předmětem byla rekonstrukce kamer z první etapy z roku 2010, které již technicky ani provozně nevyhovovaly. Celkem se jednalo o výměnu sedmnácti kamer, doplnění třinácti panoramatických kamer, instalaci tří nových kamer a vybudování souvisejících přenosových tras v rámci městské optické sítě. Nově jsou osazovány kamery s FullHD rozlišením a optickým přenosem zajišťující vysokou kvalitu obrazu požadovanou uživateli kamerového systému. Otočné kamery na křižovatkách byly v této etapě zároveň doplněny o panoramatické kamery, které na rozdíl od otočných kamer mohou být významným podkladem pro řešení dopravních nehod a dalších událostí. V této etapě byla prvně použita tzv. multifokální kamera se čtyřmi snímacími čipy a objektivy v jednom pouzdře, a to na informačním centru Paluba Hamburk u vlakového nádraží Plzeň hlavní nádraží. Další dvě nové kamery byly osazeny na náměstí T.G.Masaryka. Tato akce byla dokončena na konci listopadu 2023.

V souvislosti s výstavbou nové vozovny pro tramvaje na Slovanech byly instalovány čtyři nové otočné kamery na Slovanské aleji.

Akcí hrazenou z programu prevence kriminality byla instalace multifokálních kamer v centru města v sadovém okruhu v lokalitách se zvýšeným výskytem páchání přestupků a trestné činnosti. Jednalo se o prostor před Západočeským muzeem, u budovy Velkého divadla, v Šumavské a v Pražské ulici poblíž Mlýnské strouhy. Dále byly osazeny kamery v lokalitách Korandova a Kardinála Berana. Zde byly instalovány otočné kamery a panoramatická kamera.

Ve spolupráci s MO2 byla osazena kamera na nově upraveném Škoda sport parku v Malostranské ulici.

V průběhu roku 2023 pokračovala spolupráce se Správou informačních technologií města Plzně za účelem hledání dalších možností využívání kamerového systému z hlediska využívání programů k vyhodnocování nestandardních událostí a následného zajištění součinnosti příslušné složky IZS. Mohou to mimo jiné být například mimořádnosti v dopravě, vznikající požár atd. Výhodou těchto programů je možnost získávání informaci z kamerových systémů různých provozovatelů, aniž by se tyto systémy navzájem ovlivňovaly. Dalším výstupem systému budou například statistická data v dopravě.

Správa informačních technologií města Plzně byla investorem realizace nových kamer v lokalitách ulic Nerudova a Zahradní, kde byly osazeny multifokální a otočné kamery včetně vybudování přenosových tras. Další multifokální kamery byly osazeny v prostoru před budovou hlavního nádraží a sadů Pětatřicátníků poblíž výjezdu ze Solní ulice.

K 31. 12. 2023 bylo v rámci městského kamerového systému města Plzně v provozu 298 kamer a 16 klientských pracovišť.

Od 1. ledna 2024 je správcem městského kamerového systému Správa informačních technologií města Plzně.

Město Plzeň