Světelná signalizace

Zpráva o stavu SSZ v Plzni - bilance roku 2023

2. 1. 2024 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

• Rekonstrukce a modernizace

Rok 2023 by se z pohledu inovace technologií SSZ dal hodnotit jako dobrý průměr. Zase po nějakém čase byl navýšen počet řadičů ve městě, i když se tentokrát nejedná o klasické křižovatky. K531K532 zabezpečují vjezd tramvají do nového depa PMDP na Slovanské aleji a výjezd z něj.

technologie řadiče, typ

mimo

C900

920ES

940ES

MR

MS

sX

celkem

provoz

52

15

16

1

1

15

100

0

Nově tedy přibyly dva řadiče Siemens sX, včetně odpovídajících 1W návěstidel. Další dva sX řadiče s 1W návěstidly pak byly osazeny v rámci modernizace K114 sady Pětatřicátníků – SolníK520 Koterovská – Částkova. Zde byla navíc signalizace rozšířena o preferenci MHD z Francouzské třídy. Počet ostatních typů řadiče se neměnil – u obou řadičů typu M se chystá výměna v nejbližším možném termínu, typy 920ES a 940ES se již nedodávají.

• Provozní technologie

31.12.2023

technologie svítidel:

preference MHD:

SSZ

klasické

LED

jen kabel.

jednotka

bez

v provozu

žárovky

230V

nízkoVolt

detekce

v místě

sdílená

pref.

100

14

40

46

3

53

36

8

Nahrazení klasických žárovek úspornějšími LED-svítidly většinou souvisí s výše zmiňovanými akcemi. Odpovídající nízkonapěťová návěstidla 1W/24V byla instalována u všech nových řadičů sX K114, K520, K531K532. Návěstidla LED230V zbylá z předchozích rekonstrukcí pak nahradila klasické žárovky na K106 Americká – Škroupova, K301 O.Beníškové – Malická, K324 O.Beníškové – LochotínskáK405 Rokycanská – Jiřinová.

Počet nových rádiových jednotek pro preferenci vozidel MHD se již nemění. Z důvodu chystaného přechodu na digitální síť byla naopak jednotka z K135 E.Beneše, přechod k FN stažena z provozu a poskytnuta PMDP na testy komunikace. Byla však nahrazena preferencí sdílenou. Aktuální stav jednotek je tedy 53 a již se nepředpokládá další rozšíření. Stále se ale optimalizuje využití jejich kapacity, proto bylo možno rozšířit sdílenou preferenci také na K130 přechod u CAN, kde doplnila trolejové kontakty a nově i na K145 Jízdecká – Pobřežní, K201 Domažlická – U dráhy, K208 Domažlická – LínskáK621 Doudlevecká – Cukrovarská. Obě nová SSZ u depa Dopravních podniků na Slovanské aleji pak namísto trolejových kontaktů využívají pro detekci tramvají systém Vetra a služby stávajících rádiových jednotek tedy nepotřebují.

Všechny nově stavěné nebo rekonstruované křižovatky, pokud jimi procházejí cyklostezky, jsou již standardně osazovány smíšenými návěstidly chodec/cyklista. Tato návěstidla se dnes vyskytují na téměř polovině SSZ ve městě, stávají se jejich běžnou součástí a přestávají být fenoménem zasluhujícím nějakou speciální pozornost.

• Komunikace s dopravní ústřednou a ostatními prvky v síti 

SSZ

z toho

technologie připojení k ústředně

RSU

v provozu

připojeno

optika

kabel

kombi

GSM

nic

jednotky

100

98

62

1

29

6

2

27

 

S rozvojem městské optické sítě se podařilo dovést vlákno k dalším devíti řadičům. Na K120 Klatovská – BorskáK621 Doudlevecká – Cukrovarská nahradilo metalický kabel, na K101 Tylova – Skvrňanská, K115 sady Pětatřicátníků – Prešovská, K118 Ukrajinská – Americká, K500 Železniční – KoterovskáK520 Koterovská – Částkova pak kombinované připojení. Odpadla zde tedy metalická část trasy k nejbližší optice využívaná dříve. Obě nová SSZ na Slovanské aleji K531K532 byla rovnou na optické vlákno připojena těsně před zprovozněním. Počet ani lokalita GSM modemů se neměnil.

Již téměř dvě třetiny řadičů ve městě tak ke komunikaci používají optické vlákno napřímo, další třetina pak alespoň na nějaké části své komunikační trasy. Nadále zůstávají dva nepřipojené (resp. nepřipojitelné) řadiče, jejichž zastaralá technologie neumožňuje žádný ze stávajících způsobů komunikace. Tento stav napraví až jejich modernizace.

Relativně novým prvkem na poli komunikačních technologií SSZ, který se postupně v Plzni objevuje, jsou tzv. RSU jednotky (Roadsite unit). Jedná se o stacionární zařízení schopná za pomoci mezinárodně daného protokolu komunikovat s řadiči SSZ, s jednotkami ve vozidlech, s centrálou nebo i sama mezi sebou. Vzniká tím informační síť umožňující nejen přenos požadavků na preferenci MHD resp. IZS, ale i možnost doručit do patřičně vybavených vozidel informace o provozu, uzavírkách, stavu SSZ nebo nějaké nenadálé události, a to v reálném čase a relevantně pro danou lokalitu.

V Plzni začala instalace prvních RSU v roce 2020 zejména v souvislosti s novými řadiči. Až rok 2022 ale přinesl jejich masivnější rozšíření hlavně v okolí Bolevce, a to díky pilotnímu projektu „Modernizace systému řízení dopravy na SSZ Lidická – Plaská v Plzni“. V roce 2023 pak přibylo 5 nových, a to na K114 v sadech Pětatřicátníků, K305 Karlovarská – Lidická, K520 Koterovská – Částkova a také K603K604 na náměstí Míru.

V letošním roce lze očekávat výměnu obou řadičů typu M na K511 Nepomucká – K Dráze i na K103 Tylova – Korandova. Zde se plánuje rekonstrukce Husova náměstí a rozšíření SSZ i na křižovatku Husova – Kotkova. V plánu je i rozvoj digitální sítě pro komunikaci vozidel MHD a plošnější využití RSU jednotek nejen pro jejich preferenci.

Město Plzeň