Světelná signalizace

Doplnění světelné signalizace na okružní křižovatce Částkova – Koterovská

10. 5. 2023 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

Okružní křižovatka Částkova – Koterovská – Francouzská třída je jako celek neřízená. Světelným signalizačním zařízením (SSZ) byl v předchozích letech řízen pouze průjezd tramvají linky č.2 středem okružní křižovatky po Koterovské ulici. 

Ve směru Francouzská třída – Částkova k Lobezské jsou vedeny linky MHD číslo 29 a 30. Vzhledem k místním intenzitám dopravy u nich hlavně ve špičkových hodinách docházelo ke zpoždění autobusů na vjezdu z Francouzské třídy do okružní křižovatky.

Na základě požadavku PMDP a.s. zadal správce SSZ, Správa veřejného statku města Plzně, projekt na rozšíření stávající signalizace o řízení vjezdu z Francouzské třídy se zajištěním preference autobusů.

Jeho realizace pak byla zahájena začátkem března 2023. Byly vybudovány nové kabelové a optické trasy, doplněna signalizace pro MHD na vjezdu z Francouzské třídy a pro vozidla na okružní křižovatce před ním.

Autobus blížící se Francouzskou třídou k okružní křižovatce je detekován a jeho nárok je zohledněn v logice řízení SSZ. Následně dojde k zastavení vozidel na kruhovém objezdu před vjezdem z Francouzské třídy, čímž bude umožněn plynulý vjezd autobusu do okružní křižovatky včetně všech vozidel před ním. Poté bude opět uvolněn průjezd vozidel po vlastním kruhovém objezdu. Detekční zařízení dokáže identifikovat kolonu vozidel na Francouzské tř., způsobující zdržení autobusu. Pokud tato situace nenastává, zařízení pro preferenci autobusu se neaktivuje.

Investorem akce bylo Město Plzeň, realizaci zajistila Správa veřejného statku města Plzně. Finanční náklady činily 3 476 057Kč včetně DPH a zahrnovaly nové kabelové trasy, doplnění návěstidel a nový řadič včetně programového vybavení. Akce byla dokončena k 30. 04. 2023.

Město Plzeň