Světelná signalizace

Městský kamerový systém - stav k 31.12.2022

15. 2. 2023 | Autor: Brůha Josef, Ing.

     V polovině roku 2022 byla na základě výsledků veřejné soutěže uzavřena smlouva o dílo se zhotovitelem, který má provést rekonstrukci dalších kamer z první etapy z roku 2010, technicky a provozně již nevyhovujících. Jedná se o výměnu 17 kamer, doplnění 13 panoramatických kamer, instalaci 3 nových kamer a vybudování souvisejících přenosových tras v rámci městské optické sítě. Nově jsou osazovány kamery s FullHD rozlišením a s optickým přenosem, zajišťující vysokou kvalitu obrazu požadovanou uživateli kamerového systému. Otočné kamery na křižovatkách jsou v této etapě zároveň doplněny o panoramatické kamery, které na rozdíl od otočných kamer mohou být významným podkladem pro řešení dopravních nehod a dalších událostí. Koncem roku 2022 bylo z této zakázky osazeno devět kamer včetně třech nových. Prvně byla použita tzv. multifokální kamera se čtyřmi snímacími čipy a objektivy v jednom pouzdře, a to na informačním centru Paluba Hamburk u stanice Plzeň – Hlavní nádraží. Další dvě nové kamery byly osazeny na náměstí T. G. Masaryka. Vzhledem k finančnímu objemu plnění probíhá realizace této akce v letech 2022 až 2023.

     Město Plzeň bylo investorem úpravy stávajícího parkoviště na náměstí Emila Škody, které bylo přebudováno na nové parkoviště P+R a v této souvislosti zde byly odsazeny dvě kamery. Jedna monitoruje vjezdovou závoru a druhá prostor parkoviště. Další tři kamery byly instalovány na nově vzniklém odstavném parkovišti provozovaném SVSMP na ulici Borská. U těchto kamer bude využita inteligentní videoanalýza pro monitorování a hlídání prostoru odstavného parkoviště, jež umožní nahradit dosavadní strážní službu.

     Akcí hrazenou z programu prevence kriminality byla v souvislosti se vznikem nové služebny Městské policie v objektu kulturního domu Peklo instalace tří kamer. Jedna monitoruje prostor před hlavním vchodem a je zde rovněž použitá již zmíněná multifokální kamera. Další dvě kamery monitorují zadní trakt a parkoviště služebny.

     Městský úřad Plzeň – Doubravka řešil neustále vznikající černou skládku na sběrném místě v Červeném Hrádku. Po vyřešení technických problémů především s přenosem signálu zde byly osazeny dvě kamery monitorující vjezd do areálu a samotnou plochu s kontejnery.

     V průběhu roku 2022 pokračovala spolupráce se Správou informačních technologií města Plzně (SITMP) za účelem hledání dalších možností využívání kamerového systému na základě dovybavení kamerového systému samostatnými inteligentními programy. Účelem těchto programů bude vyhodnocovat rovněž nestandardní události a při vzniku takové události propojit dotčené kamery z místa na operační pracoviště příslušné složky IZS. Mohou to mimo jiné být například mimořádnosti v dopravě, vznikající požár atd. Dalším výstupem systému budou například statistická data v dopravě. Výhodou těchto programů je možnost získávání informaci z kamerových systémů různých provozovatelů, aniž by se tyto systémy navzájem ovlivňovaly.

     Ve spolupráci se SITMP byly instalovány tři multifokální kamery v Městském obvodě Plzeň 9 – Malesice včetně vybudování přenosových tras převážně s využitím převěsů na sloupech ČEZ Distribuce a.s., se kterou byla uzavřena smlouva na umístění zařízení. Jedna otočná kamera byla osazena na návsi v osadě Dolní Vlkýš. Protože v tomto místě neexistuje žádná konektivita, je přenos řešen prostřednictvím modemu se SIM kartou. Tento způsob přenosu má zatím omezenou rychlost a vyhovuje na přenos statických obrazů. Při rychlých změnách v obrazu například při otáčení kamery dochází k rozpadání obrazu. Řešení tohoto problému je úkolem dalšího období.

     Koncem roku bylo instalováno klientské pracoviště na dispečinku POVED s.r.o., který je organizátorem veřejné dopravy v Plzeňském kraji a Integrované dopravy Plzeňského kraje. Na tomto pracovišti jsou k dispozici pouze kamery na komunikacích, kudy projíždějí linky veřejné dopravy a dále kamery z autobusového terminálu Hlavní nádraží v Šumavské ulici.

     K 31.12.2022 bylo v rámci městského kamerového systému města Plzně v provozu 256 kamer a 16 klientských pracovišť.

Soubory ke stažení:

Město Plzeň