Zajímavosti

Probouzení stromů

9. 5. 2019 | Autor: Kuták Petr, Ing.

K napsání tohoto článku mě přivedly stížnosti a připomínky lidí na to, že necháváme ve městě stát plno uhynulých stromů. Snažím se těmto lidem vysvětlit, že holé stromy mrtvé nejsou, jen si trochu přispaly. Více

Soška sv. Václava v kapličce v Radčicích

19. 3. 2019 | Autor: Pelíšková Ilona

V roce 2015 byla opravena kaplička na návsi v Radčicích. Historicky doloženou sochařskou výzdobu kaple tvořila také barokní socha sv. Václava, osazená ve venkovním výklenku. Více

Pomník J. K. Tyla – Mikulášský hřbitov

14. 3. 2019 | Autor: Pelíšková Ilona

V roce 2010 město Plzeň v zastoupení Správy veřejného statku města Plzně zajistilo kompletní zrestaurování pomníku J. K. Tyla na Mikulášském hřbitově. Více

Ultrazvukové plašiče divoké zvěře jsou v Plzni nainstalovány již na dvou místech

3. 1. 2018 | Autor: Davídková Lucie , Ing.

Koncem roku 2017 byl nainstalován a spuštěn další soubor ultrazvukových sloupků s cílem zamezit poškozování parkových ploch divokou zvěří a pokusit se předejít možným nechtěným střetům. Více

Hřbitov U Všech svatých na Roudné se otevírá veřejnosti

20. 10. 2017 | Autor: Tolarová Irena, Ing.

Hřbitov U Všech svatých s farním kostelem se rozkládá na ostrožně na severní terase nad řekou Mží v plzeňské čtvrti Roudná. Více

Omezení pohybu černé zvěře v Borském parku

24. 1. 2017 | Autor: Kuták Petr, Ing.

Černá zvěř se začala v Borském parku poprvé objevovat v roce 2015. Zprvu se stopy (především rytí) zanechané divokými prasaty sporadicky začaly objevovat na neudržovaných plochách v Českém údolí. Více

Zřícení skalního masivu u Košuteckého jezírka

4. 10. 2016 | Autor: Hrdličková Hana , Ing.

Na začátku září došlo v rekreační oblasti Košutecké jezírko ke zřícení skalního bloku o velikosti cca 2 m3. Více

LOCHOTÍNSKÝ PARK - pohled do historie

2. 5. 2007 | Autor: Cílková Klára, Ing.

Lochotínský park má svoji paměť, delší než 170 let. Ten příběh je veselý i nostalgicky dojemný, úsměvný i tragický. Je to příběh o poctách a příkořích, o vzestupu, slávě i nelítostných ranách, pádu a lhostejnosti.… Více

Zajímavé dřeviny v Plzni a blízkém okolí

1. 9. 2005 | Autor: Kuták Petr, Ing.

Na území města Plzně se nachází mnoho zajímavých dřevin (stromů, keřů, popínavých dřevin), které jsou výjimečné svojí vzácností, neobvyklostí, vzrůstem, místem původu a podobně. Tento článek má za cíl seznámit čtenáře především s druhově… Více

Město Plzeň