Zajímavosti

Pomník J. K. Tyla – Mikulášský hřbitov

14. 3. 2019 | Autor: Pelíšková Ilona

V roce 2010 město Plzeň v zastoupení Správy veřejného statku města Plzně zajistilo kompletní zrestaurování pomníku J. K. Tyla na Mikulášském hřbitově. Zrestaurování sochy znamenalo především šetrné očištění, odstranění nevhodných nátěrů a modelačních doplňků z originálu. Veškeré práce probíhaly v ateliéru restaurátora, originál sochy byl uschován v depozitu. Na Mikulášský hřbitov byla osazena kopie původní sochy.
Práce trvaly 7 měsíců a stály celkem 616.344,- Kč.

Bohužel v posledních třech letech 2016, 2017 a 2018 došlo opakovaně k závažnému poškození vandaly. U sochy byla uražena ruka s věncem. Škoda se vždy pohybovala okolo částky 70.000,- Kč, celková způsobená škoda byla 210.000,- Kč.
Tyto skutečnosti vedly správce majetku k tomu, že v letošním roce bude socha truchlícího anděla u náhrobku J. K. Tyla zakryta bedněním před vandaly.

V současné době postupujeme další kroky k jejímu zabezpečení.
 
 

Město Plzeň