Zajímavosti

Ultrazvukové plašiče divoké zvěře jsou v Plzni nainstalovány již na dvou místech

3. 1. 2018 | Autor: Davídková Lucie , Ing.

Koncem roku 2017 byl nainstalován a spuštěn další soubor ultrazvukových sloupků s cílem zamezit poškozování parkových ploch divokou zvěří a pokusit se předejít možným nechtěným střetům.

Ultrazvukové sloupky byly v roce 2016 poprvé nainstalovány v Borském parku, kde v předchozích letech opakovaně docházelo k poškozování centrální travnaté plochy černou zvěří. Správci parku byli v průběhu roku 2017 příjemně překvapeni, že škod na trávníku výrazně ubylo a ultrazvukový systém se ukázal jako funkční. Z toho důvodu se rozhodli tento systém použít k ochraně další parkové plochy – parku a lesoparku na Homolce, kde černá zvěř způsobila škody na travnatých plochách v historické části parku, na rušných místech přímo u konečné tramvaje č. 1.

Každý sloupek je vybaven reproduktorem, který vydává frekvenčně různorodé zvukové signály v ultrazvukové hladině, tzn. pro lidské ucho neslyšitelné, ovšem pro citlivé sluchové orgány divokých zvířat značně nepříjemné. Sloupky tvoří linii a jsou od sebe vzdáleny tak, aby se dosah zvuku z reproduktoru překrýval. Takovouto zvukovou linií je pro divokou zvěř velmi nepříjemné překonat a raději volí jinou lokalitu.

Na Homolce bylo nainstalováno celkem 24 sloupků za celkovou částku 380 tisíc korun. Očekáváme, že tímto opatřením se podaří divočáky odklonit od nejfrekventovanějších partií parku a udržet zvěř v přirozených porostech říčního koridoru řeky Úhlavy.


Město Plzeň