Zajímavosti

Zřícení skalního masivu u Košuteckého jezírka

4. 10. 2016 | Autor: Hrdličková Hana , Ing.

Na začátku září došlo v rekreační oblasti Košutecké jezírko ke zřícení skalního bloku o velikosti cca 2 m3. Košutecké jezírko vzniklo na místě bývalého pískovcového lomu. Vlivem vodní a větrné eroze zde dochází ke vzniku prasklin ve skalním masivu. Ten se vlivem působení nejen přírodních, ale i antropogenních sil v jedné části uvolnil a jeho jedna část se zřítila. Po prohlídce a doporučení specialistou v oboru geologie byly mechanicky odstraněny uvolněné části kamenných bloků. Nyní bude následovat podrobná prohlídka celého skalního masivu a zpracování podrobné dokumentace včetně návrhu stabilizace a dlouhodobého zabezpečení skalních stěn.

Celá oblast, kde došlo k uvolnění kamenných bloků, zůstane i nadále vyhrazena páskami. Žádáme návštěvníky, aby z důvodu vlastní bezpečnosti nevstupovali do vyznačeného prostoru, dokud nebudou práce provedeny. Termín dokončení úprav nelze v tento okamžik stanovit. Správa veřejného statku jako správce rekreační oblasti se bude snažit oblast zabezpečit nejpozději do léta příštího roku.

Město Plzeň