Zajímavosti

Omezení pohybu černé zvěře v Borském parku

24. 1. 2017 | Autor: Kuták Petr, Ing.

Černá zvěř se začala v Borském parku poprvé objevovat v roce 2015. Zprvu se stopy (především rytí) zanechané divokými prasaty sporadicky začaly objevovat na neudržovaných plochách v Českém údolí. Černá zvěř přicházela od Valchy podél přehrady, prošla kolem domku hrázného a pod silničním mostem. Dále postupovala podél řeky až k soutoku Radbuzy s Úhlavou. Velké škody prasata nadělala v Luftově zahradě. Zde rozryla exkluzivní travnaté plochy a zničila část květinových záhonů. V Luftově zahradě jsme po neúspěšné instalaci pachových odpuzovačů a opravě oplocení byli nuceni instalovat elektrický ohradník. Toto opatření naštěstí zabralo. Bohužel se nadá aplikovat v neoploceném areálu Borského parku.

Na podzim roku 2016 napáchala černá zvěř v Borském parku velké škody. Byl devastujícím způsobem rozryt centrální pobytový trávník a prasata si troufla do Borského lesoparku až k těsné blízkosti obytných panelových domů a končené trolejbusu č. 16. Konzultovali jsme způsob plašení prasat nebo jejich redukci s myslivci, ale bylo nám sděleno, že na nehonebních pozemcích nelze provozovat odstřel ani odchyt. Škody na pobytovém trávníku byly čím dále větší a byl již ohrožen i závlahový systém. Škody se začaly šplhat do statisíců. Byli jsme bezradní a měli jsme též velké obavy o bezpečnost návštěvníků parku a jejich čtyřnohých miláčků – psů.

Naštěstí se objevila nabídka jedné české firmy s ultrazvukovým odpuzovačem divoké zvěře. Výrobce garantuje velkou spolehlivost v plašení divokých prasat. Zařízení je umístěno v nenápadném ocelovém sloupku, má baterie dobíjené pomocí solárního panelu s životností 5 let. Plašič vydává nepravidelný vysokofrekvenční pulzní akustický signál pro člověka neslyšný. Nevadí ani psům, protože podobné signály se vyskytují v lidských sídlech a domestikovaná zvířata jsou na něj zvyklá. Kontaktovali jsme obchodního zástupce a během schůzky, kdy jsme si nechali předložit reference z jiných míst, jsme se rozhodli, že ultrazvukové plašiče vyzkoušíme v Borském parku. V historické části parku jsme v listopadu roku 2016 nechali nainstalovat v řadě celkem 27 sloupků s ultrazvukovými plašiči. Linie vede od Klatovské třídy (naproti věznici) až k oplocení areálu minigolfu. Záměr bylo ochránit především exkluzivní pobytový trávník v centrální historické části Borského parku. Osvědčí-li se toto zařízení, necháme instalovat další sloupky v Borském lesoparku a v Českém údolí.

    

    

Město Plzeň