2016

Zpráva o stavu SSZ v roce 2015

2. 3. 2016 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

Byť se na první pohled nezdá, že by rok 2015 přinesl nějaké výrazné změny v provozu světelné signalizace v Plzni, proběhlo zde několik úprav a modernizací, o kterých je vhodné se zmínit. Jde totiž většinou o změny, které často nejsou vizuálně postřehnutelné, ale mají výrazný vliv na spolehlivost, komunikaci a zpracování dat při řízení SSZ. Lze je nejlépe rozdělit do těchto kategorií:

  • Nové křižovatky, rekonstrukce, výměna řadiče

V loňském roce nebyla v Plzni osazena SSZ žádná nová křižovatka, počet zařízení ve správě SVSmP zůstává na 92.
Kompletní rekonstrukce SSZ včetně sloupů, lamp a kabeláže byla provedena na K139 Borská - Němejcova v souvislosti s přestavbou celé Borské ulice.
Na K101 Tylova - Skvrňanská byl zastaralý řadič typu M nahrazen moderním C900 při zachování stávající výbavy. Tím mohla být i zde spuštěna preference nekolejové MHD.

 

  • Upgrade řadiče výměnou základní desky bez nutnosti zásahu do skříně a zapojení

V březnu 2015 byla dokončena průběžně probíhající modernizace řadičů C800 na typ C900, mezi jehož největší přednosti patří komunikace po síťovém rozhraní (LAN, Ethernet), což nabízí další možnosti připojení na dopravní ústřednu. Poslední takto upravené křižovatky byly: P98 přechod Zborovská, K522 točka Světovar, K530 U seřadiště - HZS a K606 točka Bory. Koncem roku 2015 tedy v Plzni bylo 32 řadičů typu M, žádný C800, 53 ks C900 a 7 ks C940.

 

  • Nové připojení k dopravní ústředně

V souvislosti s výše zmíněnou modernizací řadičů bylo možno následně využít bezdrátovou GSM komunikaci pro jejich připojení k dopravní ústředně. Jednalo se konkrétně o P98, K522, K530 a K524 U seřadiště - K dráze. (Zde byl upgrade na C900 proveden již koncem roku 2014, ale SSZ nebylo dosud k DÚ připojeno.) V těchto lokalitách nevede metalický koordinační kabel a řadič typu C800 jiný způsob připojení neumožňoval. Nyní lze využít sítě mobilních operátorů a data mezi řadičem a DÚ přenášet po nich. Tento způsob připojení je velmi vhodný u izolovaných křižovatek a celkový počet takto připojených zařízení tím vzrostl na 7.

 

  • Upgrade připojení k dopravní ústředně

Relativní novinkou, která se v malém zkoušela již v roce předešlém, je připojení řadičů k DÚ pomocí optické sítě města. Ačkoli třeba městský kamerový systém tuto technologii již zcela běžně využívá, na poli SSZ se začíná postupně prosazovat až nyní. První skupinu tvořily křižovatky právě v dosahu stávající sítě MKS, kde si jejich připojení vyžádalo pouze výměnu LAN-kabelu bez dalších úprav a investic. Konkrétně šlo o K112 U Prazdroje - Šumavská, K114 v sadech Pětatřicátníků, K138 na Rychtářce, K139 Borská - Němejcova a K406 Rokycanská - Hřbitovní. Na rok 2016 je naplánováno připojení řadičů podél Karlovarské třídy, kde byla optická síť již instalována při dřívější rekonstrukci tramvajové trati. Stávající komunikace s DÚ tedy obsahuje: 7 řadičů na síti GMS, 8 řadičů na optickém vlákně a 69 řadičů na metalickém kabelu. (Detailní popis zde:) 8 křižovatek zatím zůstává nepřipojeno pro nedostupný kabel v kombinaci s typem řadiče, který nepodporuje jiný způsob připojení.

 

  • Instalace úsporných LED-návěstidel

Od července do září 2015 byla další skupina křižovatek osazena 230V LED-návěstidly. (Více o jejich problematice zde:) Konkrétně se jednalo o K111 U Prazdroje - Sirková, K112 U Prazdroje - Šumavská, K113 U Prazdroje - OC Hornbach, K318 Plaská - Studentská, K430 Dlouhá - Revoluční, K504 Slovanská - Sladkovského a K518 Koterovská - Sladkovského. Celkový počet křižovatek s LED-návěstidly tím vzrostl na 27.

 

  • Instalace smíšených návěstidel „chodec/cyklista“

Po předchozích dvou etapách, kdy byla smíšená návěstidla „chodec/cyklista“ osazována namísto dříve instalovaných separátních signálů pro cyklisty (podrobnější informace zde:), byla v roce 2015 dokončena etapa třetí, ve které byly smíšené signály osazeny i do ostatních, jinak vyhovujících míst, kde původně signály pro cyklisty nebyly žádné. Šlo vlastně jen o výměnu filtrů u přechodů, ke kterým jednak vede cyklostezka a u nichž zároveň jezdí souběžná vozidla na plný signál bez rozlišení směru. Tedy jsou povinna dát při odbočení vpravo přednost i souběžně jedoucím cyklistům. Konkrétně šlo o K113 U Prazdroje - Hornbach, K133 Palackého - Jízdecká, K147 Folmavská - U letiště, K304 Karlovarská - Bolevecká, K305 Karlovarská - Lidická, K306 Karlovarská - B. Němcové, K307 Karlovarská - Alej Svobody, K314 Lidická - Alej Svobody, K315 Lidická - Mozartova, K319 Plaská - Okounová, K347 Studentská - Žlutická, K504 Slovanská - Sladkovského a K509 Nepomucká - Jasmínová. Aktuálně je tedy v Plzni 26 křižovatek, které mají na některém z přechodů osazena smíšená návěstidla. Toto je při současné legislativě maximální stav, který se v dohledné době nejspíše nebude měnit.


Akce podobného rozsahu jsou naplánovány i na rok 2016.

Stále sice neumíme naprogramovat „absolutní zelenou vlnu“, (kdy každý, ať jede odkudkoli kamkoli nebo přechází jakkoli dlouhý přechod jakoukoli rychlostí, má ve svém směru vždy a pouze zelenou), nicméně i nadále chceme problematice světelné signalizace a optimalizaci jejího provozu věnovat maximální úsilí.

Související články

Technologie SSZ v Plzni - IV. - Komunikace s dopravní ústřednou

3. 6. 2016 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

Informace o technologiích použitých při komunikaci řadič - ústředna Více

Technologie SSZ v Plzni - III. - Smíšená návěstidla chodec/cyklista

3. 6. 2016 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

Během posledních let došlo v Plzni k demontáži speciálních návěstidel pro cyklisty a jejich nahrazení smíšenými symboly chodec/cyklista na přilehlých přechodech. Jaké jsou důvody tohoto kroku? Více

Technologie SSZ v Plzni - II. - LED návěstidla

3. 6. 2016 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

Informace o aplikaci moderních technologií na křižovatkách řízených SSZ. Více

Technologie SSZ v Plzni - I. - Preference MHD

3. 6. 2016 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

Informace o preferenci MHD v Plzni, způsoby detekce vozidel a praktická realizace během řízení SSZ Více

Město Plzeň