2016

Technologie SSZ v Plzni - III. - Smíšená návěstidla chodec/cyklista

3. 6. 2016 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

Během posledních let došlo na křižovatkách v Plzni k demontáži speciálních návěstidel pro cyklisty a jejich nahrazení smíšenými symboly chodec/cyklista na přilehlých přechodech. Jaké jsou důvody tohoto opatření?

Plzeň do nedávné doby neměla jednotný vzor na budování nových cyklostezek a jejich začlenění do stávajících světelně řízených křižovatek. Nastávala proto situace, že co křižovatka, to mnohdy unikátní řešení. Lišila se použitá návěstidla (velká vozidlová trojbarevná na Rychtářce oproti menším na jiných místech, doplněná o středně velká s integrovaným tlačítkem např. na Slovanské třídě), jejich provedení, umístění i způsob zapojení. Jako problematické se pak ukazovaly 2 body:

  • Demontáž cyklonávěstidelpravidla silničního provozu neumožňují současnou zelenou pro cyklisty na přejezdu a pro souběžně jedoucí vozidla, pokud je jejich jízdní pruh osazen směrovým signálem vpravo resp. rovně a vpravo. U přechodu pro chodce toto možné je a vozidla jsou povinna chodcům dát při odbočování vpravo přednost. Běžně tedy nastávala situace, kdy na stejném přechodu měli chodci zelenou, kdežto cyklisté nikoli. V praxi to pak znamenalo, že buď mnozí cyklisté přejížděli na zelenou spolu s chodci, ačkoli jim samým svítila červená, nebo že musel být zastaven celý jízdní pruh vozidel, aby mohli souběžně jedoucí cyklisté svoji zelenou dostat. Zřetelné to bylo např. na Vejprnické ulici u Lidlu nebo na Sukově u OC Area Bory. Toto samozřejmě přinášelo značná omezení vozidel na hlavní ulici a výrazné snižování kapacity křižovatek.
  • Druhý problém byl v umístění návěstidel. Zatímco chodci mají „svoji“ barvu za přechodem a v každém okamžiku na očích, návěstidla pro cyklisty byla osazována před ním a hlavně u dělených přechodů nebylo vždy zcela zřejmé, které návěstidlo komu patří. Protože jsou zelené na cyklopřejezdech pouze na výzvu a tlačítko bývá umístěno na stejném sloupku s návěstidlem, znamenalo to, že cyklista přijel až k okraji vozovky, aby na tlačítko dosáhl a v tu chvíli už měl „své“ návěstidlo přímo nad hlavou. Musel tedy o pár metrů couvnout, aby na ně viděl nebo čekat na zelenou v nepřirozeném záklonu. Navíc ne každý si toto uvědomil a častokrát se rozjížděl na zelenou, která ale patřila až vzdálenější části přechodu – viz např. křižovatka U Prazdroje x Šumavská. O možném riziku při takto vzniklém nedorozumění není třeba pochybovat.

Smíšená červená pro chodce i cyklistyDůvodem, proč se tato problematika neřešila dříve, byl i nejednotný výklad v použití smíšených návěstidel chodec/cyklista, která vyhláška provádějící zákon o provozu na pozemních komunikacích primárně definuje jako trojbarevná. V této formě jsou použita na Plaské ulici u žel. zastávky Bolevec, kde bylo nutno řešit situaci rychle z důvodu nefunkčnosti SSZ kvůli odcizení právě jednoho z cyklo-návěstidel.

Pro další křižovatky už bylo schváleno použití smíšených signálů ve dvojbarevné formě. V praxi to přineslo výrazné zjednodušení vlastní technické operace - pouze se vyměnily skleněné filtry na stávajících chodeckých návěstidlech, stejně jako úsporu finanční – pro doplnění žluté pro chodce by byla nezbytná kompletní rekonstrukce kabeláže SSZ.

Postupně v rámci města došlo ke kompletnímu odstranění speciálních návěstidel pro cyklisty a jejich nahrazení smíšenými. Rovněž byla smíšená návěstidla instalována do všech míst, kde to stávající infrastruktura umožňovala (přítomnost značené cyklostezky, nekolizní odbočení, rozhledové podmínky apod.).

 

Níže je možno najít přehledná schémata zobrazující rozmístění smíšených návěstidel na jednotlivých křižovatkách ve městě ...

Soubory ke stažení:

Město Plzeň