2016

Technologie SSZ v Plzni - II. - LED návěstidla

3. 6. 2016 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

O výhodách moderních návěstidel, v nichž jsou klasické 100W žárovky nahrazeny LED diodami, není třeba dlouze diskutovat. Vysocesvítivé LED diody se postupně prosazují ve všech druzích osvětlení a není proto nic překvapivého, že své uplatnění nacházejí i v návěstidlech světelné signalizace.

Jednou z jejich výhod je výrazně nižší energetická náročnost. Oproti klasické žárovce, která již  ze svého principu více topí než svítí, mají LED diody podstatně vyšší účinnost a většinu dodané energie reálně přemění ve světlo. To navíc při minimální velikosti, což v důsledku umožňuje instalaci více diod do skupin za účelem dalšího zvýšení intenzity světla nebo rovnoměrnosti podsvícení. Také zde odpadá nutnost použití barevných filtrů - LEDky rozptýlené po celé ploše návěstidla už samy svítí v požadované barvě a sklo před nimi plní pouze ochrannou úlohu, aniž by světlo dále rozptylovalo nebo pohlcovalo.

Pro venkovní použití je další výhodou jas a barva světla. Do značné míry je tím eliminován stav, kdy jsou za jasného dne (se sluncem "do očí") klasická žárovková návěstidla špatně čitelná. Vysoká svítivost, jako ve dne žádaná vlastnost, je sice za šera a v noci poněkud diskutabilní (příliš jasná návěstidla oslňují), ale to lze řešit postupným nebo skokovým ztlumením intenzity světla v návaznosti na snímač okolního osvětlení nebo na časový spínač.

Další nezanedbatelnou výhodou je i delší životnost světelné jednotky, což se v dlouhodobějším horizontu samozřejmě také projevuje na ekonomice provozu SSZ.

V Plzni instalované řadiče SIEMENS nabízejí dvě možnosti použití LED návěstidel:  

  • technologie 40V, kdy je celá křižovatka, řadič i ostatní výbava kompletně přizpůsobena provozu s LED diodami a klasické žárovky již zde nelze použít. Touto technologií jsou osazována nově budovaná nebo kompletně rekonstruovaná SSZ.

  • technologie 230V, která je postupně instalována na energeticky náročnějších křižovatkách, umožňuje pouhé nahrazení původních klasických žárovek LED jednotkami, zatímco ostatní vybavení křižovatky včetně kabeláže zůstává beze změn. Výhodou této technologie je možnost její aplikace do stávajícího vybavení SSZ a dokonce i kombinace s klasickými žárovkami v rámci jedné křižovatky. Lze tedy teoreticky (například při omezeném rozpočtu) nahradit pouze problémová návěstidla, ale zato na více křižovatkách.

V roce 2016 se bude s osazením LED návěstidel pokračovat.


Níže je možno najít přehledná schémata zobrazující rozmístění LED diod na jednotlivých křižovatkách ve městě ...

 

Soubory ke stažení:

Město Plzeň