2016

Technologie SSZ v Plzni - IV. - Komunikace s dopravní ústřednou

3. 6. 2016 | Autor: Pouzar Vladimír , Ing.

Moderní informační technologie, které samozřejmě pronikají i do oblasti řízení světelnou signalizací (SSZ), přinášejí řadu nových, dříve netušených možností. Dnes (téměř) nezbytná komunikace řadiče s dopravní ústřednou se tím dostává na podstatně vyšší úroveň, zejména co se rychlosti a spolehlivosti týče.

Nutno vysvětlit, že vlastní řízení SSZ, tedy přepínání světel na návěstidlech podle předem definovaných pravidel, i nadále obstarává řadič křižovatky. To je v podstatě počítač, který shromažďuje informace z čidel ve svém okolí (vozidlové smyčky, chodecká tlačítka, trolejové kontakty, rádiové detektory MHD a další ...), v reálném čase je vyhodnocuje a na základě naprogramované logiky pak řídí přepínání jednotlivých signálů. K tomu v podstatě ústřednu nepotřebuje a v praxi se obvykle výpadek komunikace s ní nijak neprojeví. Je to nejspolehlivější řešení, ale neumožňuje řídit město jako síť - přepínat fáze SSZ v reálném čase na základě stavu křižovatek v okolí.  "Zelená vlna" i TASS logika (koordinace směru, resp. celé oblasti) jsou programovány jinak a do konkrétních jednotlivých řadičů jsou vloženy předem.

  • Řídící úloha dopravní ústředny se tak omezuje na zapínání a vypínání SSZ podle stanoveného denního plánu, resp. přepínání mezi jednotlivými signálními plány během dne v závislosti na intenzitě provozu v dané lokalitě. Tyto plány jsou předem definovány a nahrány v řadiči, ústředna pouze vyšle příkaz k jejich přepnutí.

  • Další úlohou ústředny je monitoring chodu SSZ, hlášení výpadků a poruch. Řadič průběžně sleduje "zdravotní stav" svůj i svých periferií a údaje v reálném čase odesílá na ústřednu. Lze tak informovat obsluhu o nenadálých událostech vyžadujících např. neodkladný technický zásah.

  • V neposlední řadě plní ústředna i funkci sběru dat a statistiky. U moderních řadičů C900 ústředna provádí na pozadí nepřetržitý záznam průběhu signálů vteřinu po vteřině a tento si lze přehrát až několik let nazpět. Toho je často využíváno např. v důkazním řízení při dopravních nehodách. U starších řadičů lze zapnout záznam v reálném čase na vyžádání. Obecně je takový záznam velmi užitečný i při programování a optimalizaci logických podmínek řízení té které křižovatky. Kromě stavu návěstidel jsou sbírána data i z výše zmíněných detektorů, což lze zase použít pro stanovení intenzity dopravy v daném úseku nebo lokalitě. Využití je při projektování nových (nejen dopravních) staveb, hlukových studií, vlivu dopravy na životní prostředí a podobně.

Není tak dávno doba, kdy řadiče, pokud byly vůbec připojeny, komunikovaly s ústřednou po metalické dvojlince, podobně jako analogové telefony. Zjednodušeně lze říci, že byl nutný vcelku vedený kabel od každého řadiče k ústředně zvlášť. Pomineme-li nyní technologickou složitost tohoto řešení (instalace, údržba, náchylnost k poruchám ...), samotná rychlost přenosu dostačovala spíše k pouhému sledování stavu SSZ, než k aktivní komunikaci s ním. Příčinou toho však nebyl až tak vlastní kabel, jako spíše komunikační zařízení (modemy) na jeho koncích.

Na poslední generaci procesorových desek řadiče už je osazeno standardní ethernetové rozhraní (LAN), což umožnilo rozšířit okruh zařízení, která lze pro komunikaci použít.

  • V první řadě to byly převodníky digitálního signálu na analogový a zpět. V praxi tedy zůstal hlavní komunikační tepnou kabel, ale na svých koncích (v řadiči i na ústředně) již má zařízení schopná využít mnohem rychlejší síť.

  • Mnohé vzdálenější křižovatky nebylo možno k ústředně připojit z prostého důvodu, že k nim nebyl žádný kabel doveden a jeho případná instalace se jevila jako ekonomicky nevýhodná. Zde svá uplatnění našly GSM modemy, využívající sítě mobilních operátorů. Deska řadiče je LAN kabelem připojená k modemu vybaveném datovou SIM-kartou, který pak komunikuje s příslušnou částí městské informační sítě, podobně jako mobilní telefon (využíváno např. i u parkovacích automatů). Připojení řadiče k ústředně je tak vázáno pouze na dostupnost signálu v lokalitě, což v rámci města nebývá problém.

  • Zcela nové možnosti pak nabízí postupně se rozvíjející připojení řadiče na optickou síť města. I zde je sice nutný "mezikus" v podobě převodníku "LAN-optika", ale komunikace je již výhradně digitální, mnohem rychlejší a jeden takový převodník často umožňuje současné připojení i několika dalších zařízení - např. kamer MKS.

Přesto v Plzni zůstává několik křižovatek, které zatím na ústřednu připojit nelze. Je to kvůli nepřítomnosti komunikačního kabelu v kombinaci se zastaralým typem řadiče, který neumožňuje jiné připojení. Počet takových zařízení rok od roku klesá.


Níže je možno najít přehledná schémata zobrazující způsob připojení jednotlivých křižovatek ve městě ...

Soubory ke stažení:

Město Plzeň