Starší

Po roce opět v Cervii - Plzeň, město zatopené

9. 8. 2003 | Autor: Hrdličková Hana , Ing.

Při první účasti Plzně na zahradnickém podniku Město v květech v roce 2000 dominoval expozici motiv plzeňských řek (pásy bílých begónií klikatící se mezi piniemi). Při loňské návštěvě hrálo prim historické město se svou pravidelnou blokovou strukturou a náměstím. Třetí pokus o popsání identity města se váže k jeho nedávné historii a je do jisté míry spojením předcházejících dvou úprav. Tématem letošní expozice se staly loňské povodně. Dvě síly, dva fenomény - příroda a kultura - řeka a město, vzájemně se ovlivňují, jeden druhého posiluje, jeden druhého potlačuje, bez přírody není života, bez kultury není lidského života…Ocenění pro Plzeň

 

Pohled z terasy hotelu

Návštěvníkům je předestřen obraz města a vodního živlu, který jej obemyká. Rekvizity spojené s velkou vodou mají vyvolat pocit z vody coby neúprosné síly a nezvladatelné energie. Základní otázkou při řešení úpravy bylo najít míru opravdovosti povodně - na jedné straně obavy z přemíry naturalismu, na druhé straně strach z líbivého, povrchního vyznění, tedy z pocitů, které jsou zcela opačné k těm, které vyvolává přírodní kalamita. První pocitový rozpor je však už mezi parkem – prostorem odpočinku, pohody, relaxace… a povodní.

Město coby šachovnice z bloků - polí trávníku a černého nebo bílého štěrku, náměstí ač historicky nezatopené jako vodní bazén na jehož dně se objevují reálná vyobrazení ze srpnových povodní, pytle plněné pískem kolem města coby protipovodňové hráze, jež poslouží zároveň jako lavice, za nimi pak vodní živel – řeky v podobě květinových záhonů a “naplavených“ písečných ploch.

 

Náměstí jako bazénProtipovodňové hráze
Náměstí jako bazénProtipovodňové hráze
Naplaveniny
Naplaveniny

 

Autorem libreta k zahradní expozici byl Ing. Jakub Chvojka.

Související články

Cervia 2007 - plzeňská expozice

Cervia 2007 - plzeňská expozice

12. 6. 2007 | Autor: Tolarová Irena, Ing.

Pokud při svých prázdninových toulkách narazíte na italské městečko Cervia, můžete v něm najít i kousek města Plzně. Plzeň se letos již po páté zúčastnila letního květinového festivalu v přímořském letovisku Cervia s názvem … Více

Cervia 2005 - Plzeň, město řek

9. 7. 2005 | Autor: Hrdličková Hana , Ing.

V letošním roce se město Plzeň zúčastnilo zahradnické výstavy Město v květech v italské Cervii již počtvrté. Autorkami libreta k zahradní expozici s názvem Plzeň, město řek byly tentokrát Ing. Jana Pechová PhD. a Ing. Irena… Více

Plzeň, město založené - Cervia 2002

Plzeň, město založené - Cervia 2002

26. 10. 2002 | Autor: Hrdličková Hana , Ing.

Po roční přestávce se město Plzeň znovu představilo na zahradnické výstavě Město v květech v italské Cervii. Libreto k zahradní expozici neslo tentokrát název PLZEŇ město založené a jeho autorem byl opět Ing. Jakub Chvojka. Více

PLZEŇ město piva - Maggio in fiore 2000

PLZEŇ město piva - Maggio in fiore 2000

25. 10. 2002 | Autor: Hrdličková Hana , Ing.

Město Plzeň se v roce 2000 poprvé zúčastnilo tradiční zahradnické výstavy Město v květech v italské Cervii . Libreto k zahradní úpravě s názvem PLZEŇ město piva zpracoval Ing. Jakub Chvojka. Více

Město v květech, Cervia - Itálie

24. 10. 2002 | Autor: Hrdličková Hana , Ing.

Město v květech je zahradnická výstava s třicetiletou tradicí, na níž pozvaná města celé Evropy prezentují prostřednictvím zahradních úprav svoji identitu. Město Plzeň bylo k prezentaci na této výstavě poprvé pozváno v roce 2000.… Více

Město Plzeň