2007

Cervia 2007 - plzeňská expozice

12. 6. 2007 | Autor: Tolarová Irena, Ing.

Pokud při svých prázdninových toulkách narazíte na italské městečko Cervia, můžete v něm najít i kousek města Plzně. Plzeň se letos již po páté zúčastnila letního květinového festivalu v přímořském letovisku Cervia s názvem "Cervia citta giardino" (Cervia město zahrad). Všechny významnější zelené plochy v turistické oblasti města rozdělí mezi evropská a italská města. Pracovníci jednotlivých měst na nich navrhnou a potom realizují květinové expozice, které nějakým způsobem souvisejí s jejich městem. Z ČR se tohoto festivalu střídavě zúčastňují města Praha a Plzeň.Cervia 2007 - plzeňská expozice

 

Zajištěním návrhu a realizací plzeňské expozice byla pověřena Správa veřejného statku města Plzně. Námětem naší expozice je letos plzeňský znak.

Cervia citta giardino 2007 - expozice města Plzně

Plzeňská věž převyšuje kopce ……… zpívá se v lidové písni. Věž katedrály sv. Bartoloměje vysoká 112 m je skutečně vidět zdaleka. Květinové kopečky (Begonia, Tagetes, Althernanthea) symbolizují tři významnější vrchy kolem města – Chlum, Krkavec a vrch Radyně se stejnojmenným středověkým hradem. Úzké bílé pásky pak připomínají původní císařské silnice směřované přímo na plzeňskou věž.

Květiny ve čtvercích jsou v barvách plzeňského znaku – bílé, žluté, červené a zelené. Městský znak se vyvíjel více než 150 let. První si Plzeňané zvolili do svého erbu chrtici jako symbol věrnosti králi. Exotické zvíře - velblouda získala Plzeň do znaku v době husitských válek roku 1433. Velblouda, kterého do té doby v Plzni nikdo neviděl, ukořistili měšťané od obléhatelů města a na věčnou vzpomínku jej přidali do znaku. Uprostřed erbu vidíte krále Václava II. – zakladatele města v plné zbroji. Svázané klíče a zbrojnoš s polovinou černého orla připomínají neklidnou dobu za vlády krále Jiřího z Poděbrad, kdy mezi městem a králem vypukla válka. Tři kopce s křížem a anděla jako strážce znaku věnoval Plzni papež Řehoř XIII. jako výraz díků za věrnost katolické víře.

Tak jako se postupně plnil znak města v dobách nejrůznějších klání, získala v loňském roce Plzeň výsadu používat znak „evropských kvetoucích měst“. V souboji se čtrnácti evropskými městy v soutěži „Entente Florale Europe“ získala Plzeň stříbrné ocenění. Pestré kvetoucí město zde představuje barevná zahrádka kolem věže. Neopomenutelnou tradici vaření piva v našem městě pak připomíná sud – Pilsner Urquell.

Cervia Rotonda Don Minzoni - původní stav plochy     Cervia - plzeňská expozice

Cervia - celkový pohled na expozici

Související články

Cervia 2005 - Plzeň, město řek

9. 7. 2005 | Autor: Hrdličková Hana , Ing.

V letošním roce se město Plzeň zúčastnilo zahradnické výstavy Město v květech v italské Cervii již počtvrté. Autorkami libreta k zahradní expozici s názvem Plzeň, město řek byly tentokrát Ing. Jana Pechová PhD. a Ing. Irena… Více

Po roce opět v Cervii - Plzeň, město zatopené

Po roce opět v Cervii - Plzeň, město zatopené

9. 8. 2003 | Autor: Hrdličková Hana , Ing.

Při první účasti Plzně na zahradnickém podniku Město v květech v roce 2000 dominoval expozici motiv plzeňských řek (pásy bílých begónií klikatící se mezi piniemi). Při loňské návštěvě hrálo prim historické město se svou pravidelnou… Více

Plzeň, město založené - Cervia 2002

Plzeň, město založené - Cervia 2002

26. 10. 2002 | Autor: Hrdličková Hana , Ing.

Po roční přestávce se město Plzeň znovu představilo na zahradnické výstavě Město v květech v italské Cervii. Libreto k zahradní expozici neslo tentokrát název PLZEŇ město založené a jeho autorem byl opět Ing. Jakub Chvojka. Více

PLZEŇ město piva - Maggio in fiore 2000

PLZEŇ město piva - Maggio in fiore 2000

25. 10. 2002 | Autor: Hrdličková Hana , Ing.

Město Plzeň se v roce 2000 poprvé zúčastnilo tradiční zahradnické výstavy Město v květech v italské Cervii . Libreto k zahradní úpravě s názvem PLZEŇ město piva zpracoval Ing. Jakub Chvojka. Více

Město v květech, Cervia - Itálie

24. 10. 2002 | Autor: Hrdličková Hana , Ing.

Město v květech je zahradnická výstava s třicetiletou tradicí, na níž pozvaná města celé Evropy prezentují prostřednictvím zahradních úprav svoji identitu. Město Plzeň bylo k prezentaci na této výstavě poprvé pozváno v roce 2000.… Více

Město Plzeň