Starší

PLZEŇ město piva - Maggio in fiore 2000

25. 10. 2002 | Autor: Hrdličková Hana , Ing.

Město Plzeň se v roce 2000 poprvé zúčastnilo tradiční zahradnické výstavy Město v květech v italské Cervii. Libreto k zahradní úpravě s názvem PLZEŇ město piva zpracoval Ing. Jakub Chvojka.Ocenění pro Plzeň

pívo - tradiční vaření píva - pivovarnictví - pivovar - Plzeňský pivovar - Plzeň

Symbolem výstižně charakterizujícím Plzeň je jistě pivo, avšak prezentovat město monotématicky pojatou kreací by bylo prvoplánové. Pro vykreslení naší západočeské metropole byly tedy použity následující atributy:

věž kostela sv. Bartoloměje, typická plzeňská dlažba, pivopět řek spojených s Plzní

věž kostela sv. Bartoloměje

Kostelní věž byla vybrána pro svůj originální architektonický výraz, ale především pro svou roli ústřední dominanty v městském panoramatu.
V návrhu je věž ztělesněna stylizovanou siluetou z ocelové pásoviny. Zároveň se jí dá projít jako "bránou".

Věž kostel sv.Bartoloměje

plzeňská dlažba

Přístupová cesta k "městské bráně" je vydlážděna z typické plzeňské desky, kladené na příčnou průběžnou spáru. Chodníček je oboustranně lemován květinami, jež snad mohou symbolizovat mírně zvlněný terén kolem plzeňského sídla. Od brány dále na východ je povrch chodníku vysypán mořskými mušličkami (podsyp štěrku). "Vymušlování" lze interpretovat jako dotek blízkého moře, se kterým máme my suchozemci Itálii mimo jiné spojenou. "Mořský" chodník je lemován levandulí.

Plzeňská dlažbaPlzeňská dlažba

pivo

"Chmelnice", fundament plzeňského tradičního moku, celé úpravě dominuje. Zároveň však hraje roli jakéhosi zeleného paravánu, který vytváří dva symbolické světy - geometrický svět města plný slunce (věž, pravidelné záhony) a svět řek, přírody, pohody a zdánlivého poklidu (bílé meandry pod korunami stromů). "Chmelnice" je tvořena dřevěnými kůly, po kterých se jednotlivé rostliny pnou. Nejedná se tedy o klasickou konstrukci známou z produkčních chmelnic.

Pivo

pět řek spojených s Plzní

Mže, Radbuza, Úhlava, Úslava a Berounka, všechny tyto řeky jsou spojeny s Plzní. Tak vysoký počet je jistě nezvyklý, proto byl vybrán jako jeden z atributů charakterizující západočeskou metropoli. Řeky jsou stylizovány do pěti květinových meandrů. "Voda" se proplétá mezi kmeny pinií (Pinus pinea). Při pohledu do krajiny většinou vnímáme řeku jako nejsvětlejší plošku, proto byla v úpravě zvolena bílá barva meandrů.

Řeky

Související články

Cervia 2007 - plzeňská expozice

Cervia 2007 - plzeňská expozice

12. 6. 2007 | Autor: Tolarová Irena, Ing.

Pokud při svých prázdninových toulkách narazíte na italské městečko Cervia, můžete v něm najít i kousek města Plzně. Plzeň se letos již po páté zúčastnila letního květinového festivalu v přímořském letovisku Cervia s názvem … Více

Cervia 2005 - Plzeň, město řek

9. 7. 2005 | Autor: Hrdličková Hana , Ing.

V letošním roce se město Plzeň zúčastnilo zahradnické výstavy Město v květech v italské Cervii již počtvrté. Autorkami libreta k zahradní expozici s názvem Plzeň, město řek byly tentokrát Ing. Jana Pechová PhD. a Ing. Irena… Více

Po roce opět v Cervii - Plzeň, město zatopené

Po roce opět v Cervii - Plzeň, město zatopené

9. 8. 2003 | Autor: Hrdličková Hana , Ing.

Při první účasti Plzně na zahradnickém podniku Město v květech v roce 2000 dominoval expozici motiv plzeňských řek (pásy bílých begónií klikatící se mezi piniemi). Při loňské návštěvě hrálo prim historické město se svou pravidelnou… Více

Plzeň, město založené - Cervia 2002

Plzeň, město založené - Cervia 2002

26. 10. 2002 | Autor: Hrdličková Hana , Ing.

Po roční přestávce se město Plzeň znovu představilo na zahradnické výstavě Město v květech v italské Cervii. Libreto k zahradní expozici neslo tentokrát název PLZEŇ město založené a jeho autorem byl opět Ing. Jakub Chvojka. Více

Město v květech, Cervia - Itálie

24. 10. 2002 | Autor: Hrdličková Hana , Ing.

Město v květech je zahradnická výstava s třicetiletou tradicí, na níž pozvaná města celé Evropy prezentují prostřednictvím zahradních úprav svoji identitu. Město Plzeň bylo k prezentaci na této výstavě poprvé pozváno v roce 2000.… Více

Město Plzeň